Sara (epilepsi) hastalığı nöbeti nedir ve sara belirtileri belerdir?

Sarah hastalığı, nöbetler ile geçirilen bir hastalıktır. Vücutta ani kasılma ve şuur kaybına neden olabilir. Bu hastaların kendilerine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Peki sara nöbeti nedir ve epilepsi hastalığının belirtileri nelerdir?

Sara (epilepsi) hastalığı nöbeti nedir ve sara belirtileri belerdir?

Epilepsi, sara nöbetleri ile giden, sara nöbetlerinin ön planda olduğu hastalıktır. Sara hastaları normal kişilere göre kendilerine daha dikkat etmesi gereken hastalardır. Epileptik nöbetler dikkatin dağıldığı anı yakaladıkları için kişilerin vücut direncini düşürecek, dikkatini dağıtacak kadar zor işlerde çalışmamaları gerekir. Bunun dışında yine aşırı yormamaları gerekir. Örneğin; günlerce bilgisayarın karşısında oturma, aç kalma, uykusuz kalma, alkol kullanımı ve sigara tüketimi gibi alışkanlıklardan kaçınması gerekmektedir. Ağır işte çalışan insanların belki de iş değişikliği yapması gerekmektedir. Peki sara hastalığı belirtileri nelerdir ve sara nöbeti nedir? Epilepsi hastalığı nasıl teşhis edilir? Bu başlıklar ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabileceksiniz.

SARA HASTALIĞI (EPİLEPSİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sara bir diğer adı ile epilepsi, tekrarlayan epileptik nöbetler ile karakterize bir hastalık grubudur. Temel belirtisi epileptik nöbet denilen, vücutta en çok bilineni ani kasılma, şuur kaybı ile giden bir hastalıktır. Bütün nöbetler böyle olmaz. Kişilerin şuurunu kaybettiği nöbetler, jeneralize tonik klonik dediğimiz büyük nöbetlerdir. Bunun dışında ise kısa süreli göz yanması, ağız şapırdatma, sorulara kısa sürelere cevap veremem gibi farklı nöbet tipleri vardır.

Beyin fonksiyonlarını sinir hücreleri arasında oluşturulmuş bir elektrokimyasal bir ağ yapısı ile ortaya koyar. Sara nöbeti bu elektriksel akımın ani beklenmedik bir şekilde ortaya çıkması ve bunun beynin tümüne ya da belli bir alana yayılması nedeniyle ortaya çıkar. Dolayısıyla sara nöbetleri bu elektriksel akımın beynin hangi alanında ortaya çıktığı, ne kadar alanına yayıldığıyla ilişkili olarak birbirinden farklılıklar gösterir.

SARA HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Epilepsi, öncelikle klinik nöbet ile teşhis edilir. Hastanın epilepsiyi düşündürecek bir klinik özelliğinin, öyküsünün olması lazım. Böyle bir öykü yoksa hiçbir şekilde bulunmuş bir bozukluğun epilepsi tanısı koymanın anlamı yoktur. Eğer beyinde organik denilen bir olay varsa iltihap, tümör vs varsa o zaman bunlar ile ilgili nörolojik bulgular da tespit edilebilir. Ancak sadece bir epilepsi nöbeti ise böyle bir klinik bulguda tespit edilmeyebilir.

Eğer hasta öyküsünde sara nöbeti geçiriyorum diye düşündürüyorsa EEG testi yapılır. Eğer bununla bir şey bulunamazsa bir uyku EEG'si uygulanır. Bunun dışında beyinde böyle bir nöbete yol açabilecek bir organik hastalık var mı diye beyin görüntülemesi yapılır. Öncelikle kanama, travma ve acil durum için tomografi ilk yapılacak tetkiktir. Tomografide bir şey bulunmazsa MR ile devam edilir.

Bunun dışında üreyebilecek sebepler kontrol edilir. Kansızlık, demir düşüklüğünden kalsiyum düşüklüğü ve bir takım başka enfeksiyonlar da araştırılır.

BİZE ULAŞIN