Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir?

Parkinson nedir? Parkinson hastalığı; beyinde dopamin adı verilen bir maddenin eksikliğiyle ortaya çıkan, genellikle ileri yaşlarda görülen hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donuklaşma, mimiklerde azalma, maske yüz denilen değişim gibi belirtiler parkinson hastalığının belirtilerindendir. Öne eğik küçük adımlarla yürüme genellikle vücudun bir yanında hakim para sayar tarzı diye tarif edilen titremelerin çoğu hastalarda ön planda görülen santral sinir sisteminin kronik ilerleyici bir hastalığıdır.

Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir?

Parkinson hastalığında temel problem beyindeki bir madde eksikliği olduğu için hastalar genellikle ilaç tedavisine iyi cevap verirler ve hastayı ilaç tedavisiyle ilk yıllarda tedavi edebilmek mümkündür. Bu tedaviyi kullanan hastalar normale yakın bir yaşam sürdürebilirler ancak aradan yıllar geçtikçe bir çeşit hastalığın ilerlemesi bir çeşit ilaca tolerans gelişmesi nedeniyle eğer ki eski dozundaki ilaçlar yetmemeye başlar hastalar daha yüksek dozda daha sık ilaca rağmen bütün günü rahat geçiremez veya yüksek doz ilaç kullanımına karşı yoğun ilaç yan etkileri ki bunlar ya motor yan etkiler denilen istem dışı hareketler ya da psikayatrik problemleri yoğun yaşama olarak ortaya çıkar. Bu durumlar baş gösterirse fonksiyonel nöroloji denilen gelişimler ve özellikle bugün modern tıpda beyin pili denilen tedavi yöntemleri oldukça yarar sağlamaktadır.

Parkinson tedavisi nasıl uygulanır?

Parkinson tedavisinde daha çok eksik olan bu dophamini yerine koyma gibi bir yaklaşım söz konusudur. Vücutta dopominin etkisini taklit eden ya da dopomini daha efektif kullanmaya yardımcı ilaçlar veya dopominin kendisini ilaç olarak kullanmak asıl ana unsurdur.

Burada amaç hastanın mevcut olan septomlarını iyi gözleyebilmek hangi şikayetlerin ilaç seçiminde ön planda olduğunu anlamak önemlidir. Tedavi edilen hastaların ilk yıllarında yaşam kalitesinde artış, eskiye dönüş bulguları kendini gösteriyor ancak ne yazık ki ilerleyen yıllarda hastalığın da ilerlemesi, daha sık daha yüksek dozlarda ilaçların gerekmesi ve ilaca tolerans gelişmesiyle beraber hastalarda başka sıkıntılar ve yan etkiler de olabiliyor.

BİZE ULAŞIN