Arılarda Bu Hastalığın Çaresi Yok

Arılarda Bu Hastalığın Çaresi Yok
Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Arı Hastalıkları Uzman Veteriner Hekimi Mithat Kurt, arı hastalıklarının sebepleri hakkında açıklamalarda bulunarak “Amerikan yavru çürüğü” hastalığının ilacı ve tedavisinin olmadığını söyledi.
Balın bol ve kaliteli üretilmesinin sağlıklı arı ailelerince yapılabileceğini ifade eden Kurt, bu nedenle bal arılarının hastalıklarının teşhisi, kontrolü ve tedavisinin arıcılık yapanlar için çok önemli olduğunu vurguladı.
“VİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR 24’Ü BULMUŞTUR”
Arı hastalıklarının parazit, bakteri, virüs ve mantarlardan kaynaklandığını söyleyen Kurt, “Son yıllarda virüslerin neden olduğu hastalıklar 24’ü bulmuştur. Her yıl yeni virüslerin arılarda hastalık yaptığını görmekteyiz. Bu virüslerin arılarda hastalık yapmalarında bazı parazitlerin önemli rolü vardır. Arı virüsleri, arının vücudunda belli bir yoğunluğa ulaştığında hastalık yapabilmektedir. Aksi durumda hastalık yapmadan arıda varlığını sürdürür. Arı virüsü olan arılarda varroa paraziti ve nosema parazitinin bulunması halinde; arılarda viral hastalıklar arılar için öldürücü olmaktadır. Bu nedenle birçok arı kolonisi kaybı meydana gelmektedir” dedi.
NOSEMA PARAZİTİ
Nosema ve varroa parazitleri hakkında bilgi veren Kurt, “Arılarda nosema paraziti olduğunda, siyah ana arı gözü virüsü aşırı çoğalmakta ve kolonilerde arı kayıplarının yanında ana arılar üretilememektedir. Arıların verimleri düşmekte, bal üretilememekte, bal akım dönemi kaçırılmaktadır. Nosema hastalığı tedavisi olan bir hastalık olup, 100 kadar bal arısının Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine gönderilmesi halinde teşhisleri kısa zaman içinde yapılmaktadır. Tedavisi kısa zamanda sonuçlanmakta, kovanların bal verimi artmaktadır” şeklinde konuştu.
VARROA PARAZİTİ
Varroa parazitinin arıcılığı uzun yıllardan beri tehdit ettiğini belirten Kurt, “Arı yavru üretimine önemli zarar vermekte ve ciddi oranda kovan sönüşlerinin direkt ya da dolaylı sorumludur. Arıların bazı virüs kaynaklı hastalıklarının nakledicisi ve üremelerinin teşvik edicisidir. Örneğin bozuk kanat hastalığının arı ailelerinde bu derece yaygın olmasının sorumlusu varroa parazitidir. Bu virüs arıların kanat yapılarını bozmaktadır. Varroanın kendisi, bal arısını larva aşamasında iken larvanın kanını(hemolenf) emmekte, arılar petek gözü içinde ölmektedir. Ölmeyenlerin bir kısmının vücutları yeterince gelişmemekte, küçük kalmaktadır. Kovan içi ve dışı faaliyetlerde yeterince çalışmamaktadır. Neticede yeterli arı üretimi olmayan kovanlardaki arı aileleri bal ve polen üretememektedir. Bu arıcılar için önemli bir maddi kayıp demektedir. Diğer taraftan bakıldığında nasıl arının işi ailesi için bal üretmekse arının bir sorumluğu da sahip olduğu arıların sağlığıdır. Varroaya karşı hem ilkbahar hem de sonbaharda gerekli ilaçlamalar mutlaka yapılmadır” açıklamasında bulundu.
AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
Amerikan yavru çürüğü hastalığının tedavisinin olmadığını ifade eden Kurt, şu bilgileri verdi: “Amerikan yavru çürüklüğü, bal arının yavrularda ölüm yapan önemli bakteriyel hastalıktır. Her yıl ciddi kovan sönüşlerine neden olmaktadır. İlaçlı tedavisi mevcut değildir. Hastalıktan şüphe edildiğinde Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine yavrulu petek getirildiğinde hastalık teşhis edilmektedir. Hastalık halinde yalnızca hastalıklı olan arı aileleri imha edilmekte, sağlıklı olanlarla üretim devam etmektedir. Arıcılık için arının sağlıklı olması en temel kriterlerden birisidir. Sonuç olarak sağlıklı ve kaliteli bal, sağlıklı arı ve temiz çiçeklerden gelir.”
BİZE ULAŞIN