TBMM'de bu hafta

Pazartesi 18.05.2009 00:00
ABONE OL
TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta görüşülmeye başlanan ancak muhalefetin karşı çıktığı, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek toprakların tarıma açılmasını öngören yasa tasarısı görüşülmeye devam edilecek.

TBMM, bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla salı günü çalışmayacak. Genel Kurulda, Çarşamba gününden itibaren de Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek toprakların tarıma açılmasını öngören tasarı ele alınacak.

Tasarı, iki ülke kara sınırında bulunan anti personel-anti tank mayınları ile patlamamış mühimmatın temizlenmesini, imha edilmesini, böylece elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmasını düzenliyor. Mayın temizleme ihalesi, Hazineye ait veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük oluşturan Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacak.

Ayrıca söz konusu alanda bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek. Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek. Mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.

Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların 1 yıllık kira bedeli esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

ADALET BAKANI'NIN İZNİ KALDIRILIYOR

Bu hafta Mecliste ele alınması beklenen bir diğer düzenleme ise Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. Tasarıya göre, rüşvet suçu; Türk vatandaşı ya da yabancının yurt dışında işlemesi halinde Türk kanunlarının uygulanacağı suçlar arasından çıkarılıyor. Böylece bir Türk vatandaşı, yurt dışında rüşvet verirse, Türkiye'de bulunması halinde, kovuşturma için Adalet Bakanının iznine gerek kalmayacak.

Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer mal varlığı değerini, bu suçun işlenmesine katılmayan ancak satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak da görev yapacak. Kurul, AB ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak görev yapmak, bu kapsamda inceleme, soruşturma, iş birliği ve gereken diğer bütün işlemleri yapmak ve yaptırmakla görevli olacak.

KOMİSYONLAR

Türk kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan terörle mücadele için Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM İÇişleri Komisyonunda 20 Mayıs Çarşamba günü ele alınacak. Tasarıya göre, terörle mücadelede kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulacak.

Müsteşarlığın, güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacak. Müsteşarlık bünyesinde istihbarat değerlendirme merkezi oluşturulacak, gizlilik içeren işler için bütçesine, örtülü ödenek konulacak.
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ise aynı gün Konya, Mersin ve Kayseri'de vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarıları ele alarak karara bağlayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da 20 Mayıs Çarşamba günü Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısını görüşecek.

TBMM KİT Komisyonu da 20 Mayısta PTT ve Türkiye Şeker Fabrikaları'nın 2007 yılına ait hesaplarını inceleyecek. Komisyon, 21 Mayıs Perşembe günü de Denizcilik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün hesaplarını ele alacak.

Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Şanverdi ve Mustafa Destici ile MKYK üyesi Kemal Yavuz'u dinleyecek.