"Parası olmayan hamilelerin tedavi masrafı" sorusu

Perşembe 21.05.2009 00:00
ABONE OL
CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'e, ''Parası olmayan hamilelerin tedavi masraflarının ödenmemesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan yeni uygulama, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmakta mıdır?'' diye sordu.

Ekici, TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, SGK tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliğinde, ''yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın sağlık yardımları SGK tarafından karşılanacaklar'' arasında, gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınların da sayıldığını kaydetti.

Ancak son günlerde, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların aldığı sağlık hizmetine ait faturanın SGK tarafından ödenmediği, parası olanların tedavi edildiği, olmayanların ise geri çevrildiği konusunda basında haberler yer aldığını ifade eden Ekici, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

''Sözkonusu tebliğin uygulanmamasının nedeni ve yasal dayanağı nedir? Sözkonusu uygulama, had safhaya ulaşan işsizlik nedeniyle prim ödeyenlerin sayısında meydana gelen azalma sonucu gelir-gider dengesi bozulan SGK'nın aldığı tasarruf tedbirlerinden biri midir?
Parası olmayan hamilelerin tedavi masraflarının ödenmemesine ilişkin SGK tarafından başlatılan yeni uygulama, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? Parası olmayan hamilelerin muayene edilmemesine ilişkin uygulama ile Sayın Başbakanın sürekli yinelediği '3 çocuk' telkini bağdaşmakta mıdır?''

DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği soru önergesinde, emeklilerin ekonomik krizin sarsıcı etkisinden kurtarılmasını, bir nebze nefes almalarını sağlayacak olan ve toplumda büyük bir heyecan yaratan, emekli ve memurlara bir maaş ikramiye verilmesinden neden vazgeçildiğini sordu.