Anayasa Mahkemesi kendisine dava açtı

Salı 09.06.2009
Güncelleme: Salı 09.06.2009
ABONE OL
Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davasına bakan mahkeme sıfatıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının ikinci tümcesinin iptali için kendisine dava açtı. İptal istemini 11 Mayıs Perşembe günü esastan görüşecek olan mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği ihtar kararlarını yerine getirmeyen siyasi partilere uygulanacak yaptırımları düzenleyen söz konusu tümcedeki, "... Bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine re'sen dava açabilir'' hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürüyor.