"Askeri yargı üzerine düşeni yapmalı"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Eğer (Taraf Gazetesinde yayınlanan) bu iddialar gerçek dışıysa devletin kurumlarını karşı karşıya getirmek, devletin kimi kurumlarını yıpratmak, bir tahrik ortamı oluşturmak gibi niyetler taşıyorsa, evet bu vahimdir. Eğer iddialar doğruysa mesele daha vahimdir'' dedi.

Salı 16.06.2009 12:50
Güncelleme: Salı 16.06.2009 16:34
ABONE OL
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin; demokrasiye gönül vermiş, halkın iradesi ve tercihinin her şeyin üzerinde olduğuna bütün kalbiyle inanmış bir parti olduğunu belirterek, ''Demokrasilerde hükümetleri millet kurar ve millet görevden alır. Milletin iradesiyle, milletin tercihleriyle oluşmuş TBMM'nin üzerinde hiçbir güç, hiçbir irade, hiçbir merci yoktur ve olamaz'' diye konuştu.
Millet iradesini zayıflatmaya, milletin iadesini yok saymaya niyetlemiş her türlü girişimin karşısında milleti ve temsilcilerini bulacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Geçmişte demokratik iradeye yönelen her teşebbüs; aslında milletimize yöneldi, hukuk sistemimize yöneldi. Ülkemizin, milletimin gelişimine yöneldi. Kaybeden hep Türkiye oldu. Hep Türk milleti, milletimiz oldu. Ekonomide kaybettik, demokraside kaybettik, dış politikada kaybettik. Bu ülkenin itibarı, gücü ağırlığı zedelendi. Bu ülkeye tekrar bu bedeli ödetmeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. Bizim üzerimize yüklenen ağır faturaları, ağır bedelleri, yeni nesillerin üzerine yüklemeye hiç kimsenin hakkı olmadığı gibi haddi de olamaz.
Bakınız, önceki hafta bir gazete, partimize yönelik bazı gizli planların yapılığını iddia etti. Şunu açık ve net ifade ediyorum: Eğer bu iddialar gerçek dışıysa devletin kurumlarını karşı karşıya getirmek, devletin kimi kurumlarını yıpratmak, bir tahrik ortamı oluşturmak gibi niyetler taşıyorsa, evet bu vahimdir. Eğer iddialar doğruysa mesele daha vahimdir. Doğrusu, Genelkurmay Başkanlığımız haberin çıktığı ilk andan itibaren sorumlu ve duyarlı bir tavır sergilemiştir.
Tartışmaya konu olan belgenin sahte veya gerçek olduğunun askeri yargı tarafından en kısa zamanda ortaya çıkartılması için soruşturma talimatı verilmiş ve dün yapılan açıklamada konunun takipçisi olduklarını ifade etmişlerdir. 'Belgenin doğruluğu ispat edilirse, sorumluların yasalar çerçevesinde yargı makamları tarafından cezalandırılacağına ilişkin güvencemiz tamdır' şeklindeki açıklama, kamuoyunca olumlu bir şekilde algılanmıştır. Herkese düşen bu iddiaların soruşturulmasının araştırılmasının neticesini tabii ki beklemektir.
Anayasal düzene, demokratik siyasete ve milli iradeye karşı her türlü hukuk dışı müdahale, provokasyon veya girişim, halkımızın da kurumlarımızın da aynı oranda tepkisine mazhar olacaktır. Bu tür iddialar demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizin saygınlığına gölge düşürmeye matuftur. Hiç kimse böyle bir cüret ve sorumsuzluk, sapkınlık içinde olamaz, olmamalıdır. Bu yüzden yargının titiz bir çalışma yürüterek, ivedi olarak kamuoyunu rahatlatacak bir sonuca ulaşması, tüm toplumumuzun beklentisidir. Yine hiç kimse, bu olayı ve işleyen süreci istismar ederek, kurumları birbirine düşürme, yıpratma, fitne çıkarma yaklaşımı içine girmemelidir. Kurumlarımızın birbirine güveni tamdır. Tüm kurumlarımız hukuka, anayasal sisteme ve demokratik yapıya bağlıdır, bu konuda tam bir inanç içindedir. Kurumlar arasında güven bunalımı oluşturmaya dönük gayretler, sadece taraflara değil tüm Türkiye'ye zarar verir.

''SUÇ DUYURUSUNU YAPIYORUZ''

Başbakan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyetinin her türlü iddiayı araştırıp açığa çıkaracak kabiliyete ve her türlü sorunu çözebilecek olgunluğa sahip olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bu iddialar karşısında sorumluluk sahibi; onurlu ve tutarlı bir duruş sergilemelidir. Bu mesele, yalnız AK Parti'nin değil, bütün Türkiye'nin ve en önemlisi de demokrasimizin ve hukuk devletinin meselesidir. İddialar açıklığa kavuşturulmalıdır ve gereken de bir an önce yapılmalıdır.

Partimize yönelik bu iddialarla ilgili suç duyurusunu yapıyoruz. Ve bu suç duyurusunun ardından tabii ki parti olarak bunun takipçisi olacağız. Bunu ortada bırakamayız. Ama inanıyorum ki gerek sivil yargı, gerek askeri yargı üzerine düşeni yapmak suretiyle bir an önce burada neticeye varmalıdır. Diğer partiler net bir duruş sergilemese de tek başına da kalsa demokrasiyi savunmak AK Parti'nin vazifesidir ve AK Parti bu vazifesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en küçük bir ricat sergilemeden ifa edecektir.
Şunu açık söylüyorum; biz gelecek nesillerin, gençlerin, çocukların yarın karşısına alnımız ak, başımız dik bir şekilde çıkmak istiyoruz. Milletimizin karşısına 'Sizin emanetinizi hakkıyla taşıdık, sarsılmadan savunduk' diyerek çıkmak istiyoruz. İşte onun için bu tür iddiaların sonucu hangi yönde olursa olsun sonuna kadar takipçisi olacağız. Başta hukuki makamlar olmak üzere, ilgili ve sorumlu tüm tarafların sorumluluklarını hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum.''

BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARIYLA İLGİLİ GALERİ HABER İÇİN TIKLAYINIZ