Kat mülkiyetine geçişte kolaylık

Salı 23.06.2009 21:53
Güncelleme: Salı 23.06.2009 21:54
ABONE OL

TBMM Genel Kurulunda, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin, idarece resen yapılmasını öngören tasarı kabul edildi. Kat mülkiyetine geçişte, zorunlu deprem sigorta poliçesi dahil başkaca bir belge istenmeyecek.

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre, kat irtifakı, ''kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın'', yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek.

Vatandaşa yüklenen mali külfetin ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidilecek.

''Her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış ''noter tasdikli liste'' talep edilmeyecek. Anagayrimenkulün, ''kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralarına'' ilişkin bilgileri, mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alacak.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasında ''birden çok yapılarda yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesi'' şartını kaldıran yasaya göre, bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının düzenlenen projeyi ve yönetim planını tapu idaresine vermeleri gerekecek. Kat mülkiyetine geçişte, ayrıca yönetim planı istenmeyecek.

KENDİLİĞİNDEN YAPILACAK

Yapının tamamlanmasından sonra, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine kendiliğinden (resen) yapılacak.

2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL idari para cezası kaldırıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine kendiliğinden geçilecek. Bu işlemlerin yapılmasında zorunlu deprem sigorta poliçesi dahil başkaca herhangi bir belge istenmeyecek.

Bu kanun yürürlüğe girmeden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu kanun hükümlerine uyarlanması için yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterli olacak.
Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim planı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürecek. Toplu yapı yöneticisi seçimi, yönetim planının değişimini takip eden 3 ayın içinde yapılacak.