Bir onay, üç mesaj

Kamuoyuna "AB için yapıldı", askerlere ise "Yetkileriniz alınmadı" mesajı veren Gül, Meclis'e de "tereddütleri giderme" görevi verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, askerlerin özel yetkili sivil mahkemelerde yargılanmalarını içeren "anti - darbe" düzenlemesini, yasanın önüne geldiği 10'uncu günde 3 mesaj vererek onayladı. Gül kamuoyuna, "AB için yapıldı" derken, askerlere "yetkileriniz elinizden alınmadı" mesajı verdi, Meclis'e de "tereddütleri giderme" ödevi yükledi. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmaları ile ilgili düzenleme üzerindeki tartışmalar devam ederken Köşk'ten dün akşam saatlerinde beklenen haber geldi. . Yasanın onaylanmasından sonra Gül'ün hassasiyetlerini dile getirdiği gerekli düzenlemelerin nasıl ve ne zaman yapılacağı önem kazandı. Meclis'in 4 Ağustos'ta Başkanlık seçimi için toplanacağı dikkat çekilirken, aynı gün Danışma Kurulu kararı ile çalışma kararı alınabileceği belirtiliyor.

KAMUOYUNA
Cumhurbaşkanı Gül, onay açıklamasında, Başbakanlığa gönderdiği yazının içeriğini de kamuoyu ile paylaştı. Yazı şöyle: "2008 yılında AB Komisyonu tarafından yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer verilen ve kısa vadeli öncelikler arasında bulunması sebebiyle 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesinde yarar görülen 'Askeri mahkemelerin yetkisinin askeri personelin askerlikle ilgili görevlerine hasredilmesi' maddesi gereğince bu düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır." Gül bu ifadelerle kamuoyuna, "Bu değişikliği Türkiye'nin bu yılın sonuna kadar yapması gerekiyordu. Bu, AB'nin bizden istediği bir değişiklik" mesajı verdi.

ASKERLERE

Gül, açıklamada Askeri Mahkemelerin Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu'na da atıfta bulundu. Kararda "Yapılan düzenlemenin 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 'genel görev' başlıklı 9'uncu maddesindeki askeri mahkemelerin "kanunlarda aksi yazılı olmadıkça" maddede belirtilen suçlara bakmakla görevli olduklarına ilişkin hükümle de uyumlu olduğu görülmektedir" denildi. Köşk'ün bu ifadeleri ilk bakışta basit bir atıf gibi görüldü ancak Gül bu cümlelerle askerlere, "size ait olan yargılama yetkisi elinizden alınmıyor, sakin olun" mesajı verdi.

MECLİS'E

Gül, kamuoyunca "anti-darbe düzenlemesi" olarak nitelendirilen yasayı onaylarken, başörtüsünün üniversitelerde serbest hale gelmesini sağlayan Anayasa değişikliğini onayladığı sıradaki yöntemi uyguladı. Gül, tıpkı o dönemde yaptığı gibi Meclis'e, "uygulamadaki tereddütleri giderme" ödevi verdi. Gül, "Bu düzenlemenin uygulanmasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukuki güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir" dedi.

GÜL "İVEDİLİKLE" İSTEDİ

Gül yasayı onaylarken, AB'nin beklentileri ile demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerini gözönünde bulundurdu, ancak askerin somut endişelerinin de giderilmesini 'ivedilikle'istedi. Askerin endişelerini açıklama metnine bizzat kendisi ekledi.

DEMİREL VE SEZER ÖRNEĞİ
Köşk kaynakları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yasayı onaylarken eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer'in izlediği yöntemleri de göz önünde bulundurduğunu belirttiler.


BİZE ULAŞIN