4 yıldızlı endişeye formülle arayış

Cumhurbaşkanı Gül'ün, TCK'da değişiklik yapan yasayı onaylarken belirttiği "Tereddütlerin giderilmesi" konusunda, dört formül üzerinde duruluyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmalarının yolunu açan yasayı onaylarken, "ivedi yapılmasını" istediği yasal düzenlemeler "askeri suç" ve "komuta kademesi için izin yöntemi" üzerinde yoğunlaştı. Bu tereddütlerin giderilmesi için kulis şu 4 formül konuşuluyor:

SUÇ TANIMI: 353 sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanunu'nun 9'uncu maddesinde askeri mahkemelerin "asker kişilerin askeri olan suçları ile askeri mahallerde işledikleri suçlar"a bakmaları tanımlanıyor. Bu noktada Gül'ün işaret ettiği tereddütlerin giderilebilmesi için "askeri suç" ve "askeri mahal" kavramlarının tanımının netleştirilmesi, 9'uncu maddedeki "askeri suç" kavramı ile ilgili tartışmaya mahal vermeyecek şekilde ek düzenleme yapılması gerektiği savunuluyor.

TERÖR: Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin "askeri suç" tanımı üzerinde tam bir mutabakata varamadıkları dikkate alınınca askerlerin terörle mücadele sırasındaki tüm eylemlerinin askeri faaliyet olarak değerlendirilip bu faaliyetler sırasında meydana gelen yasaya aykırılıkların askeri suç olarak kabul edilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin askerin tereddütünü karşılayabileceği belirtiliyor.

KÖŞK İZNİ: Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'nci maddesi kapsamına giren bir suçtan soruşturulup yargılanabilmeleri için Köşk izninin aranması, Bu amaçla da 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun'a benzer bir düzenleme olacak.

YARGILAMA: Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının CMK'nın 250'nci maddesi kapsamındaki suçlardan Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmaları. General seviyesindeki subayların davalarının Yargıtay'ın ilgili dairesinde görülmesi. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'da görülen davalarda savcılık makamını temsil eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni yetkiler verilmesi için Yargıtay Kanunu'na yeni hükümler eklenmesi.

BİZE ULAŞIN