Baykal: Toptan'ın adaylığını destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''CHP olarak, milletvekili arkadaşlarımız bugün görev yapmakta olan Sayın Köksal Toptan'ın önümüzdeki dönemde de Meclis Başkanı olarak seçilmesine anlayışla yaklaşmaktadırlar'' dedi.

Baykal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Deniz Baykal, şunları söyledi:

''CHP olarak milletvekili arkadaşlarımız bugün görev yapmakta olan Sayın Köksal Toptan'ın önümüzdeki dönemde de Meclis Başkanı olarak seçilmesine anlayışla yaklaşmaktadırlar. Bunu aldığım bir temel izlenim olarak sizlere ifade edebilirim.

Köksal Toptan, içinde bulunduğumuz koşullarda kabul edilebilir bir yaklaşım içinde Meclis Başkanlığını sorumlulukla yerine getirmiştir. Şimdi bu dönemde de onun tekrar sorumluluk üstlenmesinde yadırganacak bir şey yoktur. Doğal olanı da budur. Partiler arası ilişki bakımından Sayın Köksal Toptan'ın değiştirilmesini gerektirecek bir nedeni biz görmüş değiliz ve bu konuya da elbette partiler arası ilişkiler bakımından yaklaşmak lazımdır.''

''MECLİS BAŞKANLIĞININ UZLAŞMA İLE SEÇİLMESİ BİR TEMEL İHTİYAÇTIR''

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM Başkanının ''uzlaşma ile seçilmesinin bir temel ihtiyaç olduğunu'' ifade ederek, ''CHP'li milletvekilleri olarak önümüzdeki dönemde eğer Köksal Toptan aday olursa, bu konuda, diğer partilerle de bir uzlaşma anlayışı sergilemesi sağlanır ise ve AKP Sayın Toptan'ın meclis başkanlığına destek verme yaklaşımı içinde olursa, bundan büyük memnuniyet duyarız'' dedi.

Baykal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Meclis Başkanlığının ''olağanüstü önemli ve temsili niteliği ağır basan ve devlet düzeni içinde büyük önem taşıyan bir makam olduğunu'' ifade eden Baykal, TBMM Başkanlığı için 4 Ağustosta olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini hatırlattı.

''TBMM Başkanlığı seçimi konusunun partiler arasında ortak ilgi konusu olarak ele alınmadığı'' görüşünü dile getiren Baykal, Meclis başkanlığının hem TBMM'nin yönetimi hem de Cumhurbaşkanlığına vekalet etme yetkisi açısından önem taşıdığını söyledi.

''TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın uzlaşma sürecinin sonunda bu göreve getirildiğini'' anlatan Baykal, şunları kaydetti:

''Şimdi, yeni bir seçim noktasına gelinmiştir. Bu seçiminde aynı şekilde partiler arasında temas, uzlaşma ve uyum içinde gerçekleşmesi pek çok açıdan yararlıdır. Hem makamın niteliğiyle bağdaşan yaklaşım budur hem de... Ayrıca şu sırada Türkiye'de yaşanmakta olan gerilimlerin, sürtüşmelerin ve çatışmaların ortadan kaldırılması bakımından böylesi önemli bir noktaya gelecek olan kişinin bütün partiler arasında bir anlayış birliği ile getirilmesi konusunda iyiniyetli bir gayret gösterilmesi yararlıdır. Böyle bir gayret çabasını görmüyoruz. Böyle bir eğilim kendisini göstermiyor. Buna dikkati çekmek istiyorum.

Meclis Başkanı önemli oturumlarda Meclis'i yönetecektir. Orada bulunacak olan kişinin bütün partilerin desteğini kazanmış bir kişi olması, o gerilimli toplantıları daha uygun şekilde gerçekleştirme şansını sağlar.

O bakımdan, Meclis Başkanlığının uzlaşma ile seçilmesi bir temel ihtiyaçtır. Maalesef şu ana kadar bu konuya yönelik iktidar yaklaşımı, konunun parti içi bir mesele olduğu AKP'nin kendi içinde yapacağı çalışmalarla, temaslarla, Başbakan'ın uygun göreceği açıklamayı ifade etmesi ile sonuçlandırılmasının doğru olacağı anlayışı yürürlülüğe konulmuştur. Bunu yadırgadığımızı, üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Seçilecek olan AKP'nin Grup Başkan Vekili değildir. Seçilecek olan kişi TBMM Başkanıdır. TBMM içinde 3 tane ayrı grup vardır, bağımsız milletvekilleri vardır. Nezaketen hiç olmazsa, bütün bunlar içinde istişare ihtiyacı, dayanışma ihtiyacı, uzlaşma arayışı beklenir. Ama konuya bu açıdan yaklaşılmadığını üzüntüyle görüyorum.''

TOPTAN'IN BAŞKANLIĞI

''AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı seçimine kendi iç meselesi gibi yaklaştığını'' öne süren Baykal, ''Bunu Anayasamıza da, demokratik geleneklere de, partiler arası nezaket anlayışına da uygun görmediğimi ifade etmek isterim. Bu AKP'nin iç meselesi değildir, bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım'' diye konuştu.
''Köksal Toptan'ın Meclis Başkanlığına yönelik şikayetlerinin ve eleştirilerinin demokratik yaşam içinde çok doğal olduğu'' anlatan Baykal, ''Toptan'ın iyiniyetle Meclis Başkanlığı gerçekleştirme gayreti içinde olduğundan kuşku duymadıklarını'' söyledi.

Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Toptan'ın hem iyiniyeti hem partiler arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurması konusundaki çabası ve gayreti, uyumlu kişiliği... Ve ayrıca Anayasamızın temel ilkelerine olan inancı, bu dönemdeki Meclis Başkanlığını Türkiye bakımından bir sorun kaynağı olmaktan çıkarmıştır ve kabul edilebilir, uygun bir Meclis Başkanlığı dönemini geride bıraktığımız dönemi de yaşamışızdır. Şimdi bu deneyim ortada duruyor. AKP'nin daha böyle militan, daha partizan, daha Başbakan'ın sözünden çıkmayacak, Başbakan'ın vesayet anlayışına ayak uyduracak birisini getirme arayışı içine girmesi, demokrasimiz bakımından üzüntü verici olur.''

Baykal, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Başkanlık seçimini parti içi bir değerlendirme anlayışı içinde ele almasının Meclis Başkanlığı makamının saygınlığına uygun düşmeyeceği'' görüşün aktardı. Deniz Baykal, ''CHP'li milletvekilleri olarak önümüzdeki dönemde eğer Köksal Toptan aday olursa, bu konuda, diğer partilerin de bir uzlaşma anlayışı sergilemesi sağlanır ise... Ve AKP, Sayın Toptan'ın meclis başkanlığına destek verme yaklaşımı içinde olursa, bundan büyük memnuniyet duyarız. Hem Meclis Başkanının şahsının kim olacağı belli bir önem taşıdığı için hem de böyle bir uzlaşmayla Meclis Başkanlığının seçilmesi gerektiğine inandığımız için bu sürece katkı yaparız'' diye konuştu.

BİZE ULAŞIN