Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, son 15 yılda, 365 bin 596 kat irtifaklı konutun 213 bin 520'sinin kat mülkiyetine çevrildiğini bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Demir, bir binada kat mülkiyeti işleminin yapılabilmesi için, öncelikle kat mülkiyeti kurulmak istenilen binanın yapı kullanma izninin bulunması gerektiğini, yapı kullanma izni alınmayan (iskana açılmayan) bir binada kat mülkiyeti kurulamayacağını bildirdi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yeni bir iskan affına ilişkin çalışmasının olmadığını belirten Mustafa Demir, bakanlıkça çıkartılan mevzuatlarda, planlı ve plansız yapılaşma koşulları dikkate alınarak, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yapılaşmaların hedeflendiğini ifade etti.
Demir, mevzuata aykırı yapılaşmalarla ilgili çıkarılan afların, caydırıcılığı ortadan kaldırmadığını ve vatandaşı, benzer uygulamaları tekrarlama konusunda cesaretlendirdiğini kaydederek, ''Bu durumun, mevzuata uygun işlem yapanların devlete olan inandırıcılığını zedelediği düşünülmektedir'' dedi. Mustafa Demir, resen kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin maliyetine ilişkin herhangi bir veri bulunmadığını ifade etti.
BİZE ULAŞIN