TBMM'de bütçe maratonu

TBMM Genel Kurulu'nda, 2010 yılı bütçe görüşmeleri, 14 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve 26 Aralık Cumartesi günü sona erecek. 14 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında TBMM'de grup toplantıları yapılmayacak, Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Pazar 06.12.2009 00:00
ABONE OL
TBMM Genel Kurulu'nda, 2010 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler, 14 Aralık Pazartesi günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geneli üzerindeki sunumuyla başlayacak. Bütçe üçerinde, AKP, CHP, MHP ve DTP grupları adına parti temsilcileri söz alacak.

2010 yılı bütçe görüşmeleri, hafta sonu da dahil olmak üzere 13 gün sürecek. Meclisin bütçe maratonu, 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

Hafta sonları da dahil her gün saat 11.00'de toplanacak olan Genel Kurul, o günkü programın bitimine kadar çalışacak. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların süresi birer saat, kişisel konuşmaların süresi ise 10'ar dakikayla sınırlandırılacak.

Görüşmeler, 13 turda gerçekleştirilecek. Her tur görüşmede, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 40'ar dakika, kişisel görüşmeler ise 5'er dakika olacak. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplar ve hükümete birer saat, kişisel konuşmacılara ise 10'ar dakika süre verilecek.

BÜTKÇE TAKVİMİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde planlanan takvim şöyle:

14 Aralık Pazartesi:

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler.

15 Aralık Salı:

-Birinci Tur: Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı.

-İkinci Tur: Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

16 Aralık Çarşamba:

-Üçüncü Tur: Vakiflar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği.

-Dördüncü Tur: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

17 Aralık Perşembe:

-Beşinci Tur: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı.

-Altınca Tur: Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı.

18 Aralık Cuma:

-Yedinci Tur: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.

-Sekizinci Tur: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Janmdarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı.

19 Aralık Cumartesi:

-Dokuzuncu Tur: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, -Onuncu Tur: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü.

20 Aralık Pazar:

-Onbirinci Tur: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 94 devlet üniversitesi.

21 Aralık Pazartesi:

-Onikinci Tur: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

-Onüçüncü Tur: Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir Bütçesi (2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 3. maddesine kadar oylanması.)

22 Aralık Salı:

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 11. maddesine kadar oylanması.

23 Aralık Çarşamba:

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 19. maddesine kadar oylanması. 24 Aralık Perşembe: 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 26. maddesine kadar oylanması.

25 Aralık Cuma:

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın oylanmamış maddelerinin oylanması.

26 Aralık Cumartesi:

Bütçenin tümü üzerine son konuşmalar, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın açık oya sunulması.