Askere sivil yargı anayasaya girecek

Referandum süresini 120 günden 45 güne çeken yasa teklifinin Meclis'e sunulmasından sonra kulislerde mini bir anayasa değişikliği konuşuluyor

AK Parti'nin önümüzdeki dönemde Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı anayasa değişiklik paketinde, askerlere sivil yargı yolunu açan düzenlemenin bir benzerinin de yer alacağı ileri sürüldü. Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti, CHP'nin, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının anayasanın 145'inci maddesine aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davanın kabul edilmesi ve maddenin iptal edilmesi endişesi taşıyor. Bu nedenle AK Parti, anayasada 145'inci madde değişikliği ile askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını garanti altına almak istiyor. Referandum süresini 120 günden 45 güne indiren yasa değişikliği veren AK Parti'nin anayasa değişiklik paketinde yer alması beklenen diğer düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

PAKETTE NE VAR?

YÜCE MAHKEME: HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişecek. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının 11'den 21'e yükseltilmesi,12 üyenin TBMM tarafından seçilmesi planlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iki daireden oluşmasının da öneriler yer alması bekleniyor.
HSYK: HSYK'nın 7 olan üye sayısı 21'e çıkartılacak. Türkiye Adalet Akademisi üyeleri ve TBMM'den de kurula üye seçilecek. Böylece Yargıtay ve Danıştay kökenli üyeler azınlıkta kalacak.
PARTİ KAPATMA: Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılacak. Kapatmada Venedik kriterleri esas alınacak ve sadece şiddete bulaşan partilerin kapatılması sağlanacak. Parti kapatma için Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az dörtte üçünün oyu gerekecek. Kapatma yerine, davaya konu eylemleri gerçekleştiren parti üyelerinin cezalandırılması önerilecek.
SENDİKA: 367 oyu bulamayacağı için düzenlemelerin referanduma sunulacağını düşünen AK Parti'nin, halkoylamasında yüzde 50'nin üzerinde bir oy çıkması için bazı düzenlemelere de pakette yer vermesi bekleniyor. Bu kapsamda memurlara görev de dahil sendikal hakların verilmesi düşünülüyor.
BİZE ULAŞIN