TBMM'de bu hafta

Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor.

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkında verilen gensoru ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulunun bu haftaki önemli gündem maddelerini oluşturacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, 2 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Tezkerenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından MHP'nin, ''çalışma hayatında yaşanan anlaşmazlıklar karşısında ve ortaya çıkan sosyo ekonomik duruma rağmen sorumlulukları yerine getiremediği'' gerekçesiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru önergesi ele alınacak. Önerge sahipleri adına bir milletvekili, gruplar ve bakanın yapacağı konuşmaların ardından, gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı oylanacak.

Genel Kurulda, BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak yeni bir Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşmenin de 2 Şubat Salı günü yapılması bekleniyor.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

Geçen hafta görüşülmeye başlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısına, 3 Şubat Çarşamba günü devam edilecek. ''Temel kanun'' olarak iki bölüm halinde ele alınan ve tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmayan 20 maddeden oluşan tasarıya göre, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Müsteşarlık merkez teşkilatına; Müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 6 daire başkanı olmak üzere 94 kadro ihdas edilecek. Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulacak. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 81 atama yapılacak.

Müsteşarlık, gerekli görülen görevler için hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilecek. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında; müsteşar, müsteşar yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı, hukuk müşaviri, uzman, çözümleyici, programcı, mütercim, istatistikçi, mühendis, sosyolog, psikolog, antropolog ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında, sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulacak. Müsteşarlığın, güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacak. Kanun kapsamında yürüttüğü ve gizlilik içeren işler için Müsteşarlık bütçesine, örtülü ödenek konulacak. Genel Kurul; 2 Şubat Salı günü, Başbakanlık Tezkeresi ve gensoru önergesinin görüşmelerinin bitimine kadar, 3 Şubat Çarşamba ve 4 Şubat Perşembe günü ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

KOMİSYONLAR

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak. Adalet Komisyonu, Tebligat Kanunu ve Adli Sicil Kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını 3 Şubat Çarşamba günü ele alacak.

Madencilik sektöründeki sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla oluşturulan Araştırma komisyonu, 2 Şubat Salı günü, Haccetepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Özcan Yıldırım Gülsoy ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz'ı dinleyecek.

Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ise 3 Şubat Çarşamba günü yapacağı ilk toplantıda, çalışma programını belirleyecek.
BİZE ULAŞIN