Konuşmalar mobile kaydı bedava dakikalar çoğaldı

Sabit telefondan mobil telefona kayış 2009 yılında da devam etti. Mobil ve sabit telefondan toplam 131 milyar dakika cepten konuştuk

Cep telefonu ve sabit telefonda rekabet konuşma sürelerini artırırken, bedava konuşma dakikaları operatörlerin rekabetinin temelini oluşturuyor. 2008 yılına kadar konuşma sürelerinde önemli bir farklılık olmasa da bu tarihten sonra gözle görülür bir artış oldu. Türkiye elektronik haberleşme pazarında sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına 2004 yılından itibaren yıllık trafik miktarlarına bakıldığında, toplam trafiğin durağan bir trend izlediği, ancak 2008 yılında artışa geçtiği görülüyor. Diğer taraftan, toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibariyle mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülüyor. 2009 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı yüzde 27 artarak 131 milyar dakikayı geçerken, bu trafik miktarının yaklaşık yüzde 83'ünü mobil trafik oluşturuyor.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR
Bu gelişmeden de anlaşılacağı gibi Türk Telekom'un düşen sabit telefon trafiğini artırmak için çaba harcadığı görülüyor. Türk Telekom'un bedava konuşma süreleriyle alışkanlığın yeniden oluşmasına çabaladığı görülüyor. Bu anlamda iş saatleri dışında bedava konuşma süreleri ile evdeki sabit telefonun kullanım oranı artıyor. Cep telefonu firmaları da boş durmuyor. Ev iş teyefonlarına yönelik kampanyalarla cep telefonu ile arama ücretleri düşürülüyor. Rekabetin bu yıl farklı servislerle de desteklenmesi bekleniyor. Türk Telekom bu konuyla ilgili yeni tarife hazırlığı yapıyor.

Bilişimde boyut devrimi
Faruk Eczacıbaşı / TBV Başkanı
SABAH gazetesi, İzmir Yeni Asır'ının dinamizm ve renkliliğini İstanbul'a taşıdığında Babıali alışkanlıklarına "dipten sarsıcı bir yenilikçilik getirdi. Bu, dönemin Başbakanı Özal'ın "dipten sarsıcı yenilikçiliği" ile eşzamanlı oldu. Türkiye'nin dünyaya açılmaya başladığı, ithal ikameci ekonomi yerine küresel kuralların geçerli olacağı yepyeni bir döneme girilmişti. Sabah Gazetesi, o dönemin yükselen değerlerini doğru hissedip, eskiye meydan okuyan, yeniliğe açılan bir gazete oldu.

Bilişimsiz ilk 10 hayal olur
Turgut Gürsoy / TÜBİSAD
BİLİŞİM sektörü büyümeye iki alanda güç sağlar. Birincisi, Bilişimin kendi dikeyinde ürettiği değer ve bunu üretme hızıdır. İkinci olarak bilişim teknolojileri, daha da yüksek etkiyi kendisi dışındaki sektörlerde göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında en büyük ilk 10 ekonomi içinde yer almak, ihracatımızı 500 milyar dolar seviyelerine çıkarmak üzerine yatırımlarını planlamaktadır. 2023'te dünyada en büyük ilk 10 ekonomi arasına girebilmek için bilişim yatırımı şart.

BİZE ULAŞIN