Türk işadamlarına vizesiz giriş

Hollanda Danıştay'ı, Türk vatandaşlarının Almanya'dan sonra Hollanda'ya da vizesiz girebileceği ve oturma izni olmadan 3 ay bu ülkede kalabileceği konusunu karara bağladı.

Hollanda Danıştay'ı, Türk vatandaşlarının Almanya'dan sonra Hollanda'ya da vizesiz girebileceği ve oturma izni olmadan 3 ay bu ülkede kalabileceği konusunu karara bağladı. Buna göre, Türk vatandaşlarının tümü değil ama işadamları Hollanda'ya vizesiz giriş yapabilecek.

Hollanda Yüksek İdare Mahkemesi (Danıştay), Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına uygulanan vize itiraz konusunu karara bağladı. Danıştay, 14 Şubat 2011 tarihinde Hollanda'da çok heyetli Haarlem Mahkemesi'nin, Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz girebileceği ve oturma izni olmadan en fazla 3 ay burada kalabileceği kararını bozarak, sadece Türk işadamlarının bu ülkeye vizesiz girebileceği yönünde değitirdi.

Ayrıca Danıştay aldığı kararda, vizesiz Hollanda'ya girmek isterken Schiphol Havaalanından geri gönderilen Cahit Yılmaz'ın, işadamı olmadığı gerekçesiyle geri gönderilmesini doğru bir karar olarak değerlendirdi. Türk kökenli Avukat Ejder Köse, Danıştay'ın aldığı kararı "Türk toplumu için mükemmel bir kararö diyerek şu şekilde değerlendirdi:

"Hollanda Danıştayı 14 Mart 2012 tarihli ve 201102803/1/V3 sayılı kararında Türk işadamı sıfatını taşıyan ve hizmet sunucularına Hollanda tarafından 1982 yılında yürürlüğe konulan vizenin 1963 Ankara Antlaşmasının eşitlik ilkesini içeren 9. maddesine ve AB-Türkiye 1970 Katma Protokolünün 41. maddesine aykırı olduğunu kesin karara bağlamıştır. Katma Protokol 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girdiği için bu tarihten itibaren 9. madde ve Katma Protokolun 41. maddesi sonucu Türklere vize uygulamayan AB ülkeleri bu tarihten sonra da vize uygulayamazlar. Bu karar tüm Türk işadamlarına hayırlı olsun.

SİYASAL KARARI BEKLEYİN

Bu karar gereği hukuken Türkiye'den Hollanda'ya gelen Türk işadamları ve hizmet sunucuları pasaport, Ticaret Odası Sicil kaydı, meslek odası kayıt belgesi, Hollanda'da iş görüşmesini teyit eden bir davet mektubu gibi belgelerle beraber vizesiz girişte ısrar edebilirler. Ancak yine de vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Kendilerine şimdilik vizesiz gelmelerini tavsiye etmiyorum. Hollanda hükümetinin siyasal kararını beklemek gerekir. Aksi takdirde sınırda sorun yaşayabilirler."

Hollanda'da çok heyetli Haarlem Mahkemesi, vizesiz Hollanda'ya girmek isterken Schiphol Havaalanından geri gönderilen Türk İşadamı Cahit Yılmaz'ın iki sene önce açtığı davayı, 14 Şubat 2011 tarihinde görüşmüş, Türkiye ile AB arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması ve ona istinaden 1973 tarihli katma protokolün 41. maddesini kaynak göstererek Türk vatandaşlarının Hollanda'ya vizesiz girebileceği ve oturma izni olmadan bu ülkede 3 ay kalabileceği yönünde bir karar almıştı. Hollanda Göç ve Mülteciler Bakanlığı da alınan bu karara 4 Mart 2011 tarihinde itiraz etmişti.

BİZE ULAŞIN