Osmanlı saraylar ihya edilecek

İstanbul'daki saraylar, gelecek nesillerde de dimdik ayakta kalabilmesi ve ihtişamını koruması için çeşitli tadilatlardan geçiriliyor.

Geniş bir coğrafyaya asırlarca hükümranlık yapan Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinde başkent olarak kullandığı, her gün kapısında yüzlerce turistin sıra beklediği İstanbul'daki saraylar, gelecek nesillerde de dimdik ayakta kalabilmesi ve ihtişamını koruması için çeşitli tadilatlardan geçiriliyor.

Onarılarak kuşaktan kuşağa aktarılmaya çalışılan eserlerin başında Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı geliyor.

İstanbul'da Darphane binalarının restorasyonu, Eski Sümerbank Binası, Süleymaniye Külliyesi, Mülazımlar Medresesi, Turhan Hatice Sultan Türbesi, Türk İslam Eserleri Müzesi de 2012 Yılı Yatırım Programında yer alıyor.

TOPKAPI SARAYI'NDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

İstanbul Fatih'i Sultan II. Mehmet tarafından 1460-1478 yıllarında yaptırılan, Osmanlı sultanlarının ikametgahı devletin yönetim ve eğitim merkezi olarak kullanılan ve 1924'te Atatürk'ün emriyle müzeye dönüştürülen Topkapı Sarayı'nda bazı çalışmalar tamamlandı. Bazı bölümlerdeki çalışmalar ise sürüyor.

Harem ve saray yapılarının rölöve ve çevre düzenlemesi, Zülüflü Baltacılar Koğuşu, mescidi, hamamı, çubuk odası ile Mecidiye Kuleleri'nin bakım onarımı, Harem Hünkar Salonu müzik odasının restorasyonu, mutfaklar restitüsyon projelerinin yapımı ve Topkapı Sarayı Müzesi genel cephe restorasyonları devam ediyor.

BU YIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bu yıl Harem hastanelerinin, Harem Hünkar ve Valide Hamamı'nın, Harem Meşkhane bölümünün, Harem Hasekiler Dairesi'nin, Harem Arslanhane bölümünün, Harem Karaağalar Koğuşunun ve mescidinin, Harem 3. Osman Taşlığı yapılarının, mutfaklar teşhir tanzimi ve mutfaklar avlusu yapılarının, Hekimbaşı Kulesi'nin, 3. Ahmet Kütüphanesi'nin, Hazine bölümünün restorasyonunun yapılması planlanıyor.

Ayrıca Topkapı Sarayı alt yapısının yenilenmesi, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüştürülmesi, Matbaa-ı Amire Binası'nın iklimlendirme ve depo sisteminin oluşturulması ile 1. avluda bulunan 9. ve 10. yüzyıla ait kalıntılara ilişkin onarımlar da Bakanlığın bütçe ayırdığı projelerden birkaçı.


YILDIZ SARAYI'NDAKİ RESTORASYON

İmparatorluğun bir diğer yönetim merkezi haline gelen ''Yıldız Sarayı''nda da benzer faaliyetler yürütülüyor.

Bu çerçevede Büyük Mabeyn Dairesi'nin (Daire-i Mabeyn-i Humayun) onarımı ve çevre düzenlemesi başarılı bir şekilde tamamlanırken, Harem yapıları, Küçük Mabeyn Köşkü, Büyük Mabeyn Köşkü ile Kızlar Ağası ve seralarda, yapıların ihtiyaçlarına göre farklı onarım işleri yapılıyor.
Aynı zamanda Bakanlık, havuz ve saray tiyatrosu gibi farklı bölümlerde de çalışma başlatacak.

AYASOFYA DA UNUTULMADI

Sarayların yanında Ayasofya'daki yapılara da birtakım bakım ve onarımlar yapılması kararı alan Bakanlık, bu çerçevede Ayasofya'nın kurşun örtüsünü de yeniledi.

Bugüne kadar Ayasofya'da şu onarım ve tadilatlar yürütüldü:

-Türbelerin onarımı,
-Yapıların deprem performansının değerlendirilmesi,
-Kandilliklerin, hat levhalarının restorasyonu,
-Aya İrini Anıtı kurşun örtüsünün yenilenmesi,
-Aya İrini Samson Ksenedokhion'da temizlik çalışmaları,
-Fatih Medresesi, Ayasofya batı cephesinin, Ayasofya 1. Mahmut Kitaplığı ve 1. Mahmut Şadırvanı ile Kariye Müzesi'nin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projelerinin yapımı.

BİZE ULAŞIN