Sönmez Köksal: Ruhban Okulu sorunu çözülsün

Perşembe 07.05.2009
ABONE OL
TÜRKİYE Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından yayımlanan 'Heybeliada Ruhban Okulu'nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler' başlıklı kitabın tanıtımı amacıyla Sabancı Üniversitesi'nde panel düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elçin Macar, Lozan Antlaşması'nın 40 ve 42. maddelerinin azınlıkların dinsel kurumlarının varlığını ve aynı zamanda yeni dinsel kurumlar yaratma hakkını içerdiğini belirterek, "Türkiye'nin bir formül bularak meseleyi Ankara'da bir an önce çözmesi gerekiyor'' dedi. Emekli Büyükelçi Sönmez Köksal da bu konunun Türkiye'nin çözmesi gereken konulardan biri olduğunu söyledi. Sorunların zamanında çözülmemesinin birçok sorunun iç içe geçerek çözümünü güçleştirmesine neden olduğunu belirten Köksal, şunları söyledi: "Bartholomeos öldüğünde yerine geçecek patriğin Türk vatandaşı olması, Türkiye'nin bu durumda 24 saatte bulunacak bir metropolitin Türk vatandaşlığına geçirileceği bir durumla karşı karşıya kalmaması lazım. AB'nin kendi üyelerinin azınlık haklarına karşı lakayt tutumuna karşı aday ülke Türkiye üzerinde gösterdiği baskı dengesiz. Bu sorunu hukuki bir çerçeve içinde ne kadar çabuk çözersek, o kadar iyi. Türk dış siyasetine de olumlu bir katkı yapacaktır.''