Çevre Bakanı Eroğlu: AB'ye uyum 3 yılda tamamlanacak

Perşembe 05.06.2009
ABONE OL
ÇEVRE ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre adına atılması gereken adımları sağlam ve ardı ardına attığını söyledi. Eroğlu, Bakanlığın, koruma- kullanma ilkesi çerçevesinde çevresel kaynakların korunması ve geliştirilmesi kapsamında atık yönetimi, su kalitesi, hava kalitesi, gürültü kontrolü, kimyasallar ile çevresel etki değerlendirme ve planlama alanlarında 115 mevzuat ile hizmet verdiğini anlattı. Kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik 44 AB projesi gerçekleştirildiğini anlatan Eroğlu, AB'ye mevzuat uyumunun 2012 yılına kadar tamamlanacağını ifade etti. Katı atık düzenli depolama tesislerine yönelik yatırımların hızla arttığını vurgulayan Eroğlu, var olan tesislerle 31 milyon kişiye hizmet verildiğini, bu rakamı 2012 yılında 57 milyona yükseltmeyi planladıklarını bildirdi. Eroğlu, tıbbi atıkların güvenli bertarafını sağlamada da önemli adımlar atıldığını söyledi.