Ortaöğretime e-kayıtlar 3-28 Ağustos'ta yapılacak

Liselere öğrenci aday kayıtları, 3-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Salı 09.06.2009 15:35
ABONE OL
Kayıt-kabul şartları, program/alan/dal tanıtımları ve kayıt bilgi giriş işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan e-kayıt modülü üzerinden takip edilebilecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında ''Öğrenci Yerleştirme Komisyonları'' kurulacak. Bu komisyonlar okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını, ilgili okul müdürleri ile koordineli belirleyerek, duyurusunu yapacak. Kontenjanlar belirlenirken sınıf mevcutları 40'ı aşmayacak. Okullar, http://e-okul.meb.gov.tr adresinden komisyonca belirlenen kontenjanları programa kaydedecek.

Öğrenci aday kayıtları, genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 3-28 Ağustos arasında yapılacak. Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri de meslek lisesi müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Genel liseye, ikameti öğrenci yerleştirme komisyonlarınca belirlenmiş olan okul bölgesi sınırları içerisinde olan adayın kaydı yapılacak. Genel liseye yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ile yaşın küçüklüğü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Kontenjan fazlası öğrenciler, öğrenci yerleştirme komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın genel liselere yönlendirilecek.

MESLEK LİSELERİNDE 10 TERCİH İMKANI

Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercihinde bulunulabilecek. Meslek liselerine yerleştirme işlemleri ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilerek yapılacak.

Adaylar, hem genel liseye hem meslek lisesine kaydolamayacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilecek ve gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacak.

Aday kaydı yapılırken okul müdürlükleri kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-okul sisteminden (http://e-okul.meb.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve ilköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp kontrol edecek.

Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve öğrenci yerleştirme komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak kayıt listeleri onaylanacak ve en geç 4 Eylülde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 7-18 Eylül 2009 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacak.

2009 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından ortaöğretim kurumlarını yatılı kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu aranmayacak.

Kontenjan açığı halinde öğrencinin, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne-babasının çalıştığı iş yerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula ilişkin talebi de yerleştirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

ŞEHİT, MALUL ÇOCUKLARI KAYITLARDA SERBEST

Terör saldırısı sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerin çocukları ile şehit, malul ve muharip gazi çocukları, durumlarını belgelendirmeleri halinde istedikleri genel veya meslek liselerine kayıt yaptırabilecek. Ayrıca özel öğretim gerektiren öğrencilerin de genel veya meslek liselerine kayıtlarında istekleri dikkate alınacak.

Mazeretleri nedeniyle 3-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağdur olmamaları için valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri öğrenci yerleştirme komisyonlarınca sürdürülecek.