15 maddede ihmal

Cuma 26.06.2009
Güncelleme: Cuma 26.06.2009
ABONE OL
TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB'un ön inceleme raporunda, noksan ve aksaklıklar şöyle sıralandı:
1- Hastanede yangın algılama sistemi var ama çalışmıyor.
2- Elektrik tesisatının dizaynında kullanılan kablolar halojenden arındırılmış değil.
3- Yangın çıkan bölümde mimari projeye uygun olmayan mekanlar sonradan oluşturulmuş.
4- Yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinde pozitif basınç oluşturacak şekilde havalandırmanın çalışması gerekir.
5- Kablo bacasından hem elektrik tesisatı, hem de yangını daha da büyütebilecek oksijen gibi yakıcı gazların hatları geçirilmiş.
6- Kablo bacası, doğrudan çıkış eksenli yerine, zemin katta 90 derecelik iki dirsekle yatayda uzatılmış ve tekrar yükseltilmiştir.
7- Kablo bacasında, katlar arasında, alev ve dumanı engelleyip geciktirecek 'yangın şiltesi, yangın şapı' yok.
8- Bloklar arasında yangın ve dumanı engelleyecek 'yangın kompartmanları ve önleyiciler' yapılmamış.
9- Kablo bacası müdahale kapakları yangına dayanıklı olmayan malzemeden...
10- Kablo bacası müdahale kapağının yoğun bakım ünitesi içine açılacak şekilde konumlandırılması yanlış.
11- Mimari, statik, elektrik, yangın ve mekanik tesisat projeleri, ilgili meslek odalarının denetimlerinden geçmemiştir.
12- TMMOB'a bağlı ilgili odalarınca, yılda bir kez denetimlerin yapılması gerekmektedir, yapılmamıştır.
13- Ameliyathane ve yoğun bakım gibi birimlerdeki elektrik tesisatında 'topraklama yönetmeliği'ne uygun IT sistem yok.
14- Yangın koruma amaçlı artık akım anahtarı ve toroid akım trafolu röleler, devre dışı bırakılmış.
15- Pano odalarında acil durum yönergeleri yok.