'Taksim Kışlası' önerisini koruma kurulu reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1939'da yıkılarak yerine Taksim Gezi Parkı yapılan Taksim Kışlası'nı sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere yeniden yapılmasını önerdi. Öneriyi Koruma Kurulu reddetti. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve Meclis tarafından onaylanan Beyoğlu İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda Taksim Kışlası'nın Taksim Gezi Parkı'nda yeniden inşası önerildi. Planı inceleyen İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, öneriyi reddetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Orada bir kültürel değer varsa bir bölümünü kültür sanat galerisi veya bir müze haline getirmek üzere bir teklif olabilir, kurul da reddeder. Belediyemiz bunda ısrarlı olmaz" dedi. Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mete Tapan ise, "Taksim Kışlanın rekonstürksiyonu yapılacaksa meydanın büyük bir kısım kalmaz" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN