Evlat edinmede evlilik şartı Yüksek Mahkeme gündeminde

Anayasa Mahkemesi, "eşlerin, ancak birlikte evlat edinebileceklerini, evli olmayanların evlat edinemeyeceklerini'' öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptal istemini bugün esastan görüşecek. Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada, TMK'nın "Birlikte evlat edinme'' başlıklı 306 ve "Tek başına evlat edinme'' başlıklı 307. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
İptal istemi bugün yapılacak gündem toplantısında karara bağlanacak. İptali istenen madde, "Eşlerin, ancak birlikte evlat edinebileceklerini, evli olmayanların evlat edinemeyeceklerini'' öngörüyor. Madde, eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları veya 30 yaşını doldurmuş bulunmaları şartını da getiriyor.
BİZE ULAŞIN