Puanı esas almayın

Puan hesaplamalarında kullanılan veriler, puan türlerindeki değişikliğe, testlerin ortalama ve standart sapmalarına göre değişebilir. Bu nedenle bu yılın puanlarıyla geçen yılın puanları birebir örtüşmez. Onun için puanı veri olarak kullanmak yanlış sonuç verebilir. Başarı sırasını esas alarak liste düzenlemelerinin doğru olacağını düşünüyoruz.

KILAVUZU MUTLAKA OKUYUN

Sınav sonuç belgesindeki ve tercih kılavuzundaki bilgilerin değerlendirilmesi hayati önem taşıyor. Adayların her puan türüne göre hesaplanan puanları, başarı sıraları sınav sonuç belgelerinde yazıyor. Sonuç belgesinde, bir adayın yerleştirmede kullanılmayacak olan Y-ÖSS puanları ve başarı sıraları yer almayacak. Adaylar kendi alanlarındaki lisans programlarına 0,8'ik puanları ile alan dışı bölümlere 0,3'lük puanları ile girecek. Ayrıca 2 yıllık bölümlere 0,3'lük puanları ile ve başarı sıraları ile yerleşecek.

OKUL BİRİNCİLERİ

Okullarını birincilikle bitiren adaylar, bölümlerin genel kontenjanına ek olarak okul birincileri için ayrılacak kontenjanlarından yararlanacak. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar çok sınırlı. Bu nedenle tercihlerinin tümünü başka adaylar tarafından da çok istenen programlar arasından yapan okul birincileri, puanlarının yüksek, başarı sırasının iyi olmaması durumunda hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilir. Okul birincisi adayların tercihlerini yaparken hangi bölümün kaç okul birincisi alacağını da 2008 ÖSYS tercih kılavuzundan dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

BİZE ULAŞIN