Tuğrul Paşaoğlu: Yazarlardan izin alınmıyor

Konuyu bilişim suçları yönünden inceleyen, İletişim Yayınları Koordinatörü Tuğrul Paşaoğlu ise, gelinen bu noktada neyin suç sayılıp sayılmadığına şöyle açıklık getiriyor: "Bilişim suçları yasasına göre, ticari amaç güdülmeyen bir sitede yapıyorsanız bu işi suç sayılmıyor. Fakat Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre internet üzerinden kitabın tamamını kullanıcıya sunmak, açık suç. Şöyle ki: Bir eserin tamamını yayımlamak için eser sahibi olan yazardan 'umuma iletme' izni almanız gerekiyor. Bu tür uygulamalarda yazarlardan izin alınmıyor. Dolayısıyla Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın tanımladığı açık bir suç işleniyor. Biz Bilişim Suçları Yasası çıkarken, bu durumlarla ilgili uyarılarımızı yaptık. Çünkü bu durum Avrupa Birliği tarafından da suç olarak tanımlanıyor. Fakat uyarılarımız dikkate alınmadı. Tabii iki yasa birbiriyle çelişince uygulamada da karışıklık oluyor. Siz savcılığa başvurduğunuz zaman savcılık siteyi kapatıyor. Ki bazen sitenin servis sağlayıcının Türkiye bağını kesebiliyor. Bu da çok ağır. Oysa, sadece suç işlenen sayfa engellenebilir."
BİZE ULAŞIN