Kıyı nüfusu 'yaş'lanıyor

Salı 22.09.2009
Güncelleme: Salı 22.09.2009
ABONE OL
İzmir'in Türkiye ortalamasına göre 'yaşlı' olan nüfusu kentin kıyı ilçelerinde daha da 'yaşlanıyor.' Medyan (ortanca) yaşın yükselmesinin nedeni olarak çocuk sayısındaki azalma ve ömrün yükselmesi gösteriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürü Rıdvan Yaka, sahil bölgelerine emeklilerin yoğun olarak yerleşmeyi tercih ettiğini, buralarda nüfus artış hızı daha yüksek olsa da bunun genç ve çocuk sayısında değil yaşlı nüfusta bir artışa tekabül ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin ortanca yaşının 28,5 olduğunu, İzmir'de bu rakamın 32,4'e yükseldiğini anlatan Yaka, "Dikili, Foça, Karaburun, Çeşme gibi kıyı ilçelerde ise İzmir ortalamasının da üzerinde. Örneğin Karaburun'da 41,8 ve bu gittikçe yükseliyor'' diye konuştu. Bölge Müdürü Yaka, 2008 sonu itibariyle sahil ilçelerinin yaş gruplarına bakıldığında 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısının 5-9 yaş grubundaki çocuk sayısına göre değişen oranlarda düştüğünü, 10 yıl sonra bu bölgelerde öğrenci sayısının azlığından dolayı ilköğretim okullarının birleşmesinin gerekebileceğini söyledi. Türkiye nüfusunun yaş dağılımının piramide benzediğini, bir başka deyişle genç nüfusun yaşlı nüfusa göre daha fazla olduğunu anlatan Yaka, "Bu şekil, İzmir için baklava dilimine benzemektedir. Yani 15 yaşına kadar olan çocukların sayısı ile 40 yaş üstü kişilerin dağılımı birbirine çok yakın'' diye konuştu.