Çalışanlara göre tapuda hediye ve bahşiş yaygın

Başbakanlığın anketine katılan tapu çalışanlarının yarıdan fazlası tapu dairelerinde hediye ve bahşişin yaygın olduğunu kabul ediyor

Cuma 11.12.2009
ABONE OL
Başbakanlık tarafından yaptırılan bir araştırmada tapu çalışanlarının yarısından fazlasına göre, tapu sicil müdürlüklerinde hediye ve bahşiş kabul ediliyor. Çalışanların yüzde 46'sı kağıt, toner, kalem gibi sarf malzemelerin de iş takipçilerinden temin edildiğini bildirdi. Doç. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Emre Bağce ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen tarafından hazırlanan "Tapu Hizmetleri ve Etik" araştırmaya 471 tapu çalışanı ile 338 vatandaş katıldı. Tapu çalışanlarının yüzde 82,8'i mesleğinden memnun olmadığını bildirirken, bu durum raporda, "Bazı çalışanların hayır yanıtını işaretlemekle yetinmeyip, anket formuna 'kesinlikle, asla, hiç bir zaman, kimseye tavsiye etmem' gibi ifadeler eklemeleri, memnuniyetsizliklerinin üst düzeyde olduğunu göstermektedir" denildi. Ankette vatandaşlara," Sizce, tapu müdürlüklerinde yolsuzluk ve rüşvet ne derece yaygındır?" sorusu yöneltildi. Bu soruya vatandaşların yüzde 23,5'i hiç olmadığını, yüzde 26,2'si çok az ve yüzde 32,1'i ise diğer kurumlar kadar, yüzde 18.2'si oldukça ve çok yaygın cevabını verdi. Çalışanların verdiği cevaba göre tapu sicil müdürlüklerinin sadece yüzde 36'sında hediye ve bahşiş kabul edilmiyor. Buna karşın müdürlüklerin yüzde 26,5'inde ender yüzde 24.8'inde ise yaygın ve çok yaygın bir şekilde hediye ve bahşiş kabul ediliyor. Çalışanların yüzde 21,8'i hizmet kayırmacılığını, yüz 14,1'i hediye kabulünü ve yüzde 12,1 ise bahşiş almayı hoş görebileceğini bildirdi.