Danıştay 'ölçülülük' istedi

Perşembe 17.12.2009
ABONE OL
DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, YÖK'ün katsayı kararına yaptığı itirazın reddine ilişkin kararının gerekçesinde, idarenin katsayı konusunda yapacağı düzenlemede ölçülülük ilkesini dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Katsayı, temel ilkeleri açıklanan eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozmamalı, alan/bölüm, mesleki eğitim, genel lise eğitimi gibi ayrımları ve yargı kararlarını geçersiz kılacak nitelikte olmamalıdır" denildi. Kurulun 1'e karşı 28 üyenin oyuyla aldığı kararın gerekçesinde, davacı İstanbul Barosu'nun dava açma ehliyetinin bulunduğu ayrıntılı örneklerle belirtildi. Gerekçede ayrıca mesleki-teknik liseden mezun olan kişilerin üniversiteye girebilmelerinin, yasanın bir gereği olduğu vurgulandı. Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Barosu'nun açtığı davada, YÖK'ün 21 Temmuz 2009 tarihli kararının 3, 4 ve 5. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu. YÖK, 8. Daire'nin bu kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istemiş, İdari Dava Daireleri Kurulu da YÖK'ün itirazını reddetmişti. ANKARA