Tekzip metni

Çarşamba 29.09.2010
ABONE OL
"15.08.2009 tarihinden bu yana m.sabah.com.tr web sitesinde yayınlanan haberde gerçeğe aykırı bir şekilde döner sermayenin yok edildiği ima edilerek başta dönemin başhekimi Dr. Fethi Eskin olmak üzere konu ile ilgili işlemleri yürüten kişilerin mesleki itibarları zedelenmiştir. Dr. Fethi Eskin'in başhekimliğini yaptığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılmaya başlanması sebebiyle 13.07.2007 tarihinden itibaren sağlık hizmeti verilememiş, Beykoz Devlet Hastanesi; Paşabahçe Devlet Hastanesi'nin bünyesine katılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan çeşitli genelgeler (2004/51 sayılı 09.04.2004 tarihli genelge ile 2008/70 sayılı 06.11.2008 tarihli genelge) uyarınca, var olan ihtiyaç doğrultusunda Hastane yönetimi tarafından 08.07.2008 tarihinde semt polikliniği olarak hizmet vermesi için Kavacık'ta bir plaza kiralanmıştır.
2009 yılı başına kadar yürütülen tüm projelerde; İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayı yeterli iken Sağlık Bakanlığı'nın 5935 sayılı 25.12.2008 tarihli genelgesi ile birlikte Bakanlığın onayı olmaksızın hiçbir yeni projeye baş lan il maması ve maliyeti 300.000,-TL üzerinde olanların, ilgili Sağlık Müdürlüğünün uygun görüş bildiren gerekçeli yazısı İle birlikte Bakanlığın onayına sunulması şartı getirilmiştir.
25.12.2008 tarihinden önceki yürürlükteki genelgelere uygun olarak söz konusu plazanın kiralanması hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık sürekli olarak bilgilendirilmiş tüm onay süreçleri gerçekleştirilmiş ve Müdürlük tarafından kiralamaya İlişkin "olumlu" görüşleri alınmıştır. Gereken tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra ve İl sağlık Müdürlüğü Hukuk İşleri Biriminin mütalaası da alınarak plaza 01.09.2008 tarihinde kiralanmıştır. Kiralama ile ilgili işlemlerde yasal prosedür tam olarak yerine getirilmiştir. Hâlihazırda Müdürlük tarafından projeye verilen onayın değiştirilen genelge doğrultusunda Müdürlük tarafından Bakanlığa gönderilmemiş olması nedeniyle işlemler beklemekte semt polikliniği faaliyete geçirilememektedir. Dr. Fethi Eskin tarafından en son
09.07.2009 tarihinde olmak üzere Müdürlüğe müteaddit defalar hatırlatma yazıları gönderilmiş olmasına rağmen Müdürlük herhangi bir cevap dahi vermemiştir. Dr. Fethi Eskin'in söz konusu olayda hiçbir ihmali ve kötü niyeti bulunmamaktadır. Kendisi üzerine düşen bütün yükümlülükleri zamanında ve titizlikle yerine getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Av. Işıl Canan YILMAZ