Soba zehirlenmelerine karşı uyarı

  1. Haberler
  2. Yaşam
Cumartesi 11.12.2010 10:42 ABONE OL
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kış aylarında ısınma konusunda olumsuzluk yaşanmaması için ısınma ve ısıtma cihazları kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

Konuya ilişkin bilgi veren TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, vatandaşların kömür gibi fazla miktarda is, kurum bırakan yakıt kullanmaları halinde, tutuşturmadan 20 dakika sonra bacadan çıkan dumanın gözlenmesi, koyu duman çıkıyorsa ya da sobada yanma iyi değilse derhal baca ve cihazın temizlenmesi gerektiğini, aksi halde kurum tutuşması nedeniyle yangın çıkabileceğini söyledi.

Vatandaşların can güvenlikleri için standardlara uygun üretilmiş, üreticisi bilinen, güvenilir markaların ısınma ve ısıtma cihazlarını tercih etmeleri ve kullanım kurallarına uymalarının önemine işaret eden Büyükhelvacıgil, belgesiz, standartlara uymayan, kalitesiz ürünlerin kesinlikle satın alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Isınmak için standarda uygun ürünlerin kullanılmaması ya da yanlış kullanım sonucu zehirlenmelerin meydana geldiğini ifade eden Büyükhelvacıgil, can güvenliği için TSE'nin belirlediği standartlara uygun ısınma cihazları kullanması ve satın alırken özellikle TSE belgeli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Enstitü'nün ısınma ve ısıtma cihazlarına yönelik 120 civarında standardının yürürlükte olduğunu anlatan Büyükhelvacıgil, ''Vatandaşlarımız belgesiz, standartlara uygun üretilmemiş, kalitesiz ürünleri tercih etmemeli. Mutlaka standartlara uygun üretilmiş, üreticisi bilinen, güvenilir markaların ürünleri tercih edilmeli ve satın alınan cihazların kullanım kurallarına mutlaka uyulmalı'' diye konuştu.

TSE olarak, kömür yakıtlı soba, doğal gaz yakıtlı şofben, kombi ve benzeri ürünlerle bacalarını imal ya da ithal edenlerin üretim yerlerini ilgili standartlarına göre teknik yeterlik açısından incelediklerini belirten Büyükhelvacıgil, yeterli görülen imalatçı ya da ithalatçıların ürünlerini imalat yerinde ayrıca, akredite olmuş laboratuvarlarda ilgili standartların gereklerine göre test ederek raporlandırdıklarını ve ''TSE uygunluk belgesi'' verdiklerini kaydetti.

-''GAZ SIZDIRMAZLIĞI ALEVLE TEST EDİLMEMELİ''-
Vatandaşların ısınma ve ısıtma cihazı satın alırken cihazın TSE markasına sahip olmasına dikkat etmesi gerektiğini yineleyen TSE Başkanı, TSE markasının o cihazın standarda uygun üretildiğini, her türlü deney ve testlerden geçtiğini, üretim yerinin teknolojisinin standarda uygun olduğunu garanti altına aldığını söyledi.

Isınma ve ısıtma cihazı TSE markasına sahipse ayrıntılı teknik bilgiler içeren okunaklı bir etiketi bulunacağına işaret eden Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu:

''Bu etiket üzerinde imalatçının adı-logosu, ısı gücü, ısıl verimi, verimlilik sınıfı, gaz kategorisi/kullanılan yakıt türü, elektriksel özellikler ve benzeri bilgiler yer alır. Satın alınan ısınma ve ısıtma cihazı mutlaka yetkili servisine kurdurulmalı. Bu işlem gerçekleştirilmeden önce ise bacanın uygunluğu kontrol ettirilmeli. Bacaların uygunluğu çok önemli. Uygun olmayan baca ve bağlantısından sızacak karbon monoksit ve benzeri atık gazlar zehirlenmelere yol açmaktadır.

Gaz yakıtlı cihazların gaz sızdırmazlığı, sabun köpüğü ya da gaz dedektörüyle yapılmalı, kesinlikle alev kullanılmamalıdır. Arıza hallerinde kişisel müdahale yapılmamalı, teknik servis ya da ilgili gaz idaresi aranmalıdır. Yetkili olmayan kişilerden uzak durulmalı. Kışa girmeden cihazların ve bacaların bakımları yetkili servislerine yaptırılmalı.''

Büyükhelvacıgil, aşırı rüzgarlı (lodoslu) havalarda bacalardan atık gaz geri tepmeleri gerçekleşebileceğine, bunun da zehirlenmeden kaynaklı ölüm olaylarına neden olabildiğine de dikkat çekti ve aşırı rüzgarlı havalarda özellikle katı yakıtlı soba yakılmamasını, böyle havalarda zehirlenme ihtimaline karşı başka ısınma alternatiflerine başvurulmasını önerdi.

Gaz yakıtlı ısınma ve ısıtma cihazlarında da atık gaz geri tepmesi ihtimaline karşı böyle durumlarda devreye girerek cihazı kapatan sensörün çalışır durumda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükhelvacıgil, çatıdan sonra devam edecek baca yüksekliğinin çatı yüzeyinden 1 metre daha yüksek olması ve baca şapkasının mutlaka takılması gerektiğini kaydetti.

Gaz yakıtlı cihazların bacalarının, ilgili standartlara uygun yaptırılması ve yoğuşmayı önlemek için çift cidarlı baca seçilmesi gerektiğini dile getiren Tahir Büyükhelvacıgil, pencere veya duvar delinerek yapılan bacada delinen kısımda sızdırmazlık sağlanmasına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Kömür gibi fazla miktarda is, kurum bırakan yakıt kullanıldığı takdirde, tutuşturmadan 20 dakika sonra bacadan çıkan dumanın gözlenmesi, koyu duman çıkıyorsa ya da sobada yanma iyi değilse (yaşam alanına duman salıyorsa) derhal baca ve cihazın temizlenmesi gerektiğini belirten Büyükhelvacıgil, aksi halde kurum tutuşması nedeniyle yangın çıkabileceği uyarısında bulundu.

-YAKIT DA STANDARDA UYGUN OLMALI-
Kullanılan yakıtların da standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

''İzin belgesi olmayan satıcılardan yakıt alınmamalı. Cihaz alırken, mümkünse cihaz çalışır halde görülmeye çalışılmalı. Alınacak cihazın ısı gücünü ve bacasını teknik bir uzman, kullanılacak mekanı inceleyerek belirlemelidir.

Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt koyulmamalıdır. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliklerine mutlaka uyulmalı. TSE olarak, kalitenin sadece bir yaşam tarzı değil, yaşamın bir gereği olduğu gerçeğiyle ülkemizde bir daha bu tür kaza ve ölümlerin yaşanmaması için halkımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Can güvenlikleri için vatandaşlarımız ısınma ve ısıtma cihazı satın alırken mutlaka standartlara uygun üretilmiş, üreticisi bilinen, güvenilir markaların ürünlerini ve TSE belgeli firmaların ürünlerini tercih etmeli.''

-CİHAZLARDA ARANACAK NİTELİKLER-
TSE standardlarına göre katı ve sıvı yakıtlı sobalarda olması gereken bazı nitelikler şöyle:

''. Katı mineral yakıtlarla yakıldığında, cihazın bir taban ızgarası ve bir kül tavası olmalı.
. Cihazın doldurulması ve boşaltılması, ayarlama kontrolleri ve kül boşaltma işlemleri dahil kullanıcının gerçekleştirdiği tüm işlemler kolay, güvenli ve etkili olmalı.
. Kazan gövdesi dökme demir veya çelikten yapılmalı ve imalatçı tarafından belirtilen en büyük çalışma basıncında çalışabilmeli.
. Cihazdan külü almak için bir vasıta sağlanmalı.
. Taban ızgarası kaldırılabiliyorsa, doğru takılması sağlanacak şekilde tasarlanmış ve işaretlenmiş olmalı.
. Kül boşaltma için kül çukuru kapağının kaldırılması gerekliyse, cihaz, kül boşaltma işlemi süresince külün veya yakacağın dökülmesini en aza indirecek şekilde tasarlanmış olmalı.
. Ocak kapakları ve doldurma kapakları, kazara açılmayı önleyecek ve pozitif kapanmayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olmalı.
. Ön ızgara çubukları normal çalışma süresince, özellikle de yeniden yakıt doldurma veya kül alma sırasında sobadan külün veya yanan ateşin uygunsuz dökülmesi olmadan, ateşi ve külü tutacak şekilde tasarlanmış olmalı.
· İmalatçı tarafından seçilen ısıtma kapasitesi kilovat olarak işaretleme plakası üzerinde belirtilmeli.
. Soba içinde yanmanın olduğu yer kilitlenmeyecek bir tertibatla uygun bir şekilde sızdırmazlığı sağlanmış ve aşırı basınca dayanıklı olacak şekilde tasarımlanmış olmalı.
. Sobada; yakıt regülatöründen (yakıtın brülöre sabit bir şekilde akışını sağlayan, ayarlanabilir bir cihaz) önce veya regülatör içinde en az bir filtre ve doldurma ağzında bir süzgeç bulunmalı. Filtre, çapı 0,25 mm'nin üzerinde olan parçacıkları tutmalı. Filtre ve süzgeç, yerinden kolaylıkla çıkarılmalı ve temizlenmeli.
. Sobada, yakıtın brülöre aşırı şekilde akmasını önleyebilecek bir emniyet cihazı bulunmalı.
. İşletme ayarlarına bakılmaksızın, fan tarafından sağlanan yanma havası, yanma odasında aşırı basınç meydana getirmemeli. Fan arızasız çalışmalı.
. İçinde yakıt bulunan bölümlerde kaçak veya sızıntı olmamalı.''

BUGÜN NELER OLDU