Hz.Peygamber'in Hz. Hüseyin'e özel ilgisinin sebebi

  1. Haberler
  2. Yaşam
Perşembe 16.12.2010 ABONE OL
HZ. Peygamber Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i çok severdi. Bir defasında o şöyle buyurmuştur: "Hasan ve Hüseyin, benim dünyada kokladığım iki çiçeğimdir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 288). Başka bir rivayette ise yine Hz. Peygamber Hasan ve Hüseyin hakkında şöyle söylemiştir: "Allah'ım! Ben, bunları seviyorum. Sen de bunları sev" (Tirmizî, "Menâkıb", 30). Bu husustaki diğer bir hadisinde ise Hz. Peygamber şunu ifade etmiştir: "Hasan ve Hüseyin'i seven, beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 288) İslâm bilginleri bu rivayetleri şöyle yorumlamışlardır: Peygamber'in Hasan ve Hüseyin'e düşkünlüğü sadece dede-torun ilişkisine dayalı bir ilişki değildir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah katındaki üstünlük ölçüsünün takva olduğu (Hucurât 49/13) açıktır. Hz. Peygamber Allah'ın kendisine bildirmesiyle bu iki torununun ve bunların soyundan gelecek nice değerli şahsiyetlerin İslam'a hizmet edeceklerini bilmiş ve bu sebeple onlara özel ilgi göstermiştir.
BUGÜN NELER OLDU