Muharrem ayı ve faziletleri

Cuma 17.12.2010
ABONE OL
Muharrem ayı hicrî yılın ilk ayıdır. Hz. Peygamber bir hadisinde, saldırıya uğrama durumu hariç, savaşın haram olduğu ayları sayarken, bunlar arasında Muharrem ayını da zikretmiştir (Buharî, "Megâzî", 77). Kur'anı Kerim'de haram aylara saygı gösterilmesi emredilmiş (Bakara 2/194), bu suretle dolaylı olarak bu aya işaret edilmiştir. Ayrıca bazı hadis kaynaklarında İbn Abbâs'ın, Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinde yemin edilen "fecr"in Muharrem ayı, aynı surede yine yemin edilen "on gece" nin de Muharrem ayının ilk on günü olduğuna dair yorumu nakledilmiştir (Beyhakî, Şuabi'l-iman, III, 359). Öte yandan Hz. Peygamber, Muharremi "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş, Ramazandan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Müslim, "Sıyam", 202-103).

https://www.sabah.com.tr