Sezaryene tıbbi zorunluluk şartı

Tıbbi zorunluluk halinde sezaryen yapılmasını düzenleyen yasa tasarısı kabul edildi. Tütüne yaş sınırı getiren hükme nargile de eklendi

Tıbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını düzenleyen tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanuna göre, gebe veya rahimdeki bebek için tıbbı zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak. Yasa, özelde çalışan profesör ve doçentlere, eğitim ve araştırma hastanelerinde sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalışma imkanı getiriyor. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, birlikte kullanılabilecek. Ancak toplam nüfusu 750 bine kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilecek.

NARGİLEDE DE UYARI

Meclis, yasama yılının son mesai gününde nargileye 18 yaş sınırı getirdi. Genel Kurul'da sağlıkla ilgili torba yasanın görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'nin verdiği ortak önergeyle, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunda yer alan "Tütün ürünlerinin 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacağı ve tüketimlerine sunulamayacağı"na ilişkin hükme, nargile de eklendi. Ayrıca tütün ürünlerinin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri; tütün ürünleri sektörü harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerle ilişkilendirilemeyecek. Hiçbir ürünün üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran işaret ve renk bulunamayacak. Nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, bu yüzlerin alanlarının yüzde 65'inden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar konulacak. İthal edilen veya Türkiye'de üretilen tütün ürünlerinin paket ve etiketlerinde tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamayacak. Tütün ürünlerini yasak olan yerlerde kullananlar Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırılacak. Çevreye izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları atanlara kamu görevlileri ve belediye zabıta görevlilerince 50 TL para cezası verilecek. Kişi, çevre kirliliğini derhal giderirse para cezasına çarptırılmayacak.

BİZE ULAŞIN