Tacizciye kıdem tazminatı yok

Yargıtay, mesai arkadaşına tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarılan kişinin kıdem ve ihbar tazminatı istemlerini reddetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işyerindeki çalışana cinsel tacizde bulunulmasının işverene derhal fesih hakkı verdiğine karar vererek, tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarılan kişinin kıdem ve ihbar tazminatı istemlerini reddetti. Olay şöyle gelişti: Mağaza personeli bir çalışan, işine bir anda son verildiği gerekçesiyle dava açarak, kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınmasını talep etti. İşveren ise davacı çalışanın iş akdinin, İş Kanunu'nun 25'inci maddesindeki "işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması" hükmü uyarınca haklı olarak feshedildiğini öne sürdü. Davaya bakan yerel mahkeme, iş akdinin feshi hususunda ispatın işverene ait olduğuna işaret etti. İş müfettişi tarafından düzenlenen raporda, işverenin haksız fesih yaptığının ifade edildiğini belirten yerel mahkeme, "davacı aleyhine herhangi bir şikâyet bulunmadığı, davacının savunmasının alınmadığı, ayrıca ikaz edilmediği anlaşıldığından, davacının iş akdinin davalı işverence haksız olarak feshedildiğine" hükmetti.

TANIK İFADELERİ YETERLİ
İşverenin temyiz ettiği davayı gören Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davacının iş akdinin haksız feshedildiği yönündeki kararını bozdu. Kararın gerekçesinde, cinsel tacize uğradığı ileri sürülen mağdurun dilekçesinin dava dosyasında bulunduğuna dikkat çekildi. Mağdurun dilekçesinde, evli olan davacının kendisine "Çok güzelsin, seninle bir sene önce tanışmak isterdim, o zaman bekar olurdum ve seninle bir ilişkiye başlardım", "Sana buradan ev tutarım", ve "Karımı değil seni seviyorum" dediğini, kendisini evine davet ettiğini, zorla elini tutmaya çalıştığını, yemek yerken karşısına geçip dikkatli bir şekilde kendisine baktığını, rahatsız olduğunu söylediğinde ise kendisine "Bırak da doya doya bakayım" diye cevap verdiğini ifade ettiği belirtildi. Kararda, şunlar kaydedildi: "Dilekçesi ve bunu destekleyen tanık ifadelerine rağmen mağdurun karakol ve savcılığa şikâyette bulunmaması nedeniyle işveren feshinin haklı olmadığı şeklindeki değerlendirme yerinde değildir. Davacının eylemleri, işverene derhal fesih hakkı verdiğinden kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."

BİZE ULAŞIN