Suriçi'nde binalar 5 katı geçmeyecek

Tarihi Yarımada'da yapılacak binalarda 5 kat sınırlaması getirildi. İstanbul büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Yarımada Planı'nda siluet ve Tarihi Sit Alanı'nın korunması amacıyla bina yüksekliklerine sınırlamalar getirildi. Şubat ayında askıya çıkarılan planların itiraz süreleri de tamamlandı. Koruma Kurulu tarafından onaylanan planlar yürürlüğe girdi.

PLAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

1995 yılında SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan Tarihi Yarımada'nın imar planı 2005 yılında tamamlandı. Ancak mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle yeniden hazırlanan imar planları 2010 yılında Koruma Kurulu'na gönderildi. Koruma Kurulu tarafından onaylanan imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe konuldu. Plandaki yapılaşma sınırlarını yeni düzenleyen prensiplere göre, Tarihi Yarımada içindeki korunması için bina yüksekliklerine sınırlamalar getirildi. Buna göre, surların yakınındaki binalar en fazla 2 katlı olabilecek. Bina yüksekliği 6 metre 50 santim'i geçmeyecek. Tarihi Yarımada içerisinde rakım yüksekliği 50 metreden yukarıda olan yerlerde 3 kattan fazla bina yapılamayacak. 40 ile 50 metre arasında olan yerlerde 4 kattan fazla bina inşa edilemeyecek.

SINIRLAMA TÜM BİNALARA

Yükseklik sınırlamalarıyla ilgili notlar içerisindeki en önemli kısımlardan biri de Tarihi Yarımada içerisinde nerede olursa olsun 5 kattan fazla yapılara izin verilmeyeceği oldu. Buna göre, Tarihi Yarımada içerisinde yeni yapılacak tüm binalar 5 katı geçemeyecek. Eski yapılar yeniden inşa edilmek istendiğinde 5 katla sınırlanacak. Ancak korunması gerekli kültür varlığı veya tescilli eserler bu uygulamanın dışında tutulacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında yürürlüğe konulan plan Fatih ilçesinin tamamını kapsıyor.

BİZE ULAŞIN