Bir yılda kaç Türk intihar etti?

2011 yılı içerisinde 2 bin 677 kişinin intihar ettiği bildirildi. İntiharların en yoğun olduğu yaş grubu 30-34 arası görülürken, bayanlarda bu yaş aralığının 15-19 olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2011 yılı içerisinde ülke genelinde 1876'sı erkek, 801'i kadın olmak üzere 2 bin 677 kişi intihar ederek yaşamını yitirdi. İstatistiklere göre, intihar edenlerden 519'unun hastalık, 252'sinin aile geçimsizliği, 215'inin geçim zorluğu, 50'sinın ticari başarısızlık, 146'sının hissi ilişki ve istediği ile evlenememe, 15'inin öğrenim başarısızlığı, 222'si farklı sebeplerden intihar etti.

Kadınlar ve erkeklerde en fazla intihar gerekçesinin hastalık olması dikkat çekiyor. Hastalık gerekçesinde 350 erkek, 169 kadın, aile geçimsizliğinde 156 erkek, 96 kadın, geçim zorluğunda 196 erkek, 19 kadın, ticari başarısızlıkta 58 erkek, 2 kadın, hissi ilişki ve istediği ile evlenememe de 98 erkek, 48 kadın, öğrenim başarısızlığında ise 10 erkek, 5 kadın intihar ederken, diğer sebeplerden ise 171 erkek, 51 kadın intihar etmesi sonucu öldü. 837'si erkek, 411'i kadın olmak üzere 1248 kişinin ise intihar sebebi bilinmiyor.

İNTİHAR ŞEKİLLERİ

İntihar şekline göre tutulan istatistiklerde, 2 bin 677 kişiden 1391 kişinin kendisini asarak, 142 kişinin kimyevi madde kullanarak, 270'inin yüksekten atlayarak, 44'ünün suya atlayarak, 698'inin ateşli silah kullanarak, 6'sının kendisini yakarak, 26'sının kesici bir alet kullanarak, 14'ünün doğalgaz, tüp kullanarak, 12'sinin tren veya başka bir motorlu aracın önüne atlayarak intihar ettiği görüldü.

Asarak intihar edenlerden 948'inin erkek, 443'nün kadın, kimyevi madde kullanarak intihar edenlerin 87'si erkek, 57'si kadın, yüksekten atlayanların 151'i erkek, 119'u kadın, suya atlayanların 32'si erkek, 12'si kadın, ateşli silah kullananların 561'i erkek, 137'si kadın, kendisini yakanların 5'i erkek, 1'i kadın, kesici alet kullananların 24'ü erkek, 2'si kadın, doğalgaz ve tüp gibi madde kulananların 13'ü erkek, 1'i kadın, tren veya başka motorlu araç önüne atlayanların ise 10'u erkek, 2'si kadın olduğu dikkat çekti. 45'i erkek, 29'u kadın olmak üzere 74 kişinin ise intihar gerekçesi diğer olarak geçiyor.

TUİK İstatistiklerine göre, en fazla intiharın görüldüğü erkeklerdeki yaş aralığı 30-34, kadınlarda 15-19 olarak görülüyor. İstatistiklerde 15 yaş altı 103 kişi, 15-19 yaş arası 354 kişi, 20-24 yaş arası 266 kişi, 25-29 arası 280 kişi, 30-34 yaş arası 276 kişi, 35-39 yaş arası 202 kişi, 40-44 yaş arası 231 kişi, 45-49 yaş arası 202 kişi, 50-54 yaş arası 190 kişi, 55-59 yaş arası 153 kişi, 60-64 yaş arası 93 kişi, 65-69 yaş arası 74 kişi, 70-74 yaş arası 78 kişi, 75 yaş ve üstü ise 157 kişinin intihar ettiği görülüyor. 15 yaş altı intihar edenlerden 45'inin erkek, 58'inin kadın, 15-19 yaş aralığındakilerin 175'i erkek, 179'u kadın, 20-24 yaş aralığındakilerin 176'sı erkek, 90'ı kadın, 25-29 yaş aralığındakilerin 184'ü erkek, 96'sı kadın, 30-34 yaş aralığındakilerin 203'ü erkek, 73'ü kadın, 35-39 yaş aralığındakilerin 147'si erkek, 55'i kadın, 40-44 yaş aralığındakilerin 190'u erkek, 41'i kadın, 45-49 yaş aralığındakilerin 156'sı erkek, 46'sı kadın, 50-54 yaş aralığındakilerin 159'u erkek, 31'i kadın, 55-59 yaş aralığındakilerin 118'i erkek, 35'i kadın, 60-64 yaş aralığındakilerin 69'u erkek, 24'ü kadın, 65-69 yaş aralığındakilerin 60'ı erkek, 14'ü kadın, 70-74 yaş aralığındakilerin 63'ü erkek, 15'i kadın, 75 yaş üstündekilerin ise 117'si erkek, 40'ı kadın.

ZONGULDAK'TAKİ İNTİHARLAR

Zonguldak'ta, 2011 yılında 16'sı erkek 6'sı kadın olmak üzere 22 kişi intihar etti. Zonguldak'taki intiharlar ile ilgili istatistiklerde, erkeklerden 4'ünün hastalık, 1'nin aile geçimsizliği, 3'nün geçim zorluğu, 4'nün hissi ilişki ve istediği ile evlenememe, 3'nün ise diğer sebeplerden, kadınlarda ise 1'nin hissi nedenler ve istediği ile evlenememe, 2'sinin diğer sebeplerden kaynaklandığı yer alıyor. Zonguldak'taki 4'ü erkek, 3'ü kadın 7 kişinin ise intihar sebebi bilinemiyor. Zonguldak'taki intiharlar, şekle göre ayrıldığında ise 8'i erkek, 4'ü kadın toplam 12 kişi asarak, 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi yüksekten atlayarak, 6 erkek ateşli silah kullanarak intihar etti.

Yaş gruplarına göre intihar istatistiklerinde, 15-19 yaş arası 2 erkek, 20-24 yaş grubu arasında 2'si erkek, 1'i kadın toplam 3 kişi, 25-29 yaş grubu arasında ise 1 erkek, 30-34 yaş grupları arasında 2 kadın, 40-44 yaşları arasında 2 erkek, 50-54 yaşları arasında 3 erkek, 55-59 yaşları arasında 2 erkek, 60-64 yaşları arasında 2'si erkek, 1'i kadın toplam 3 kişi, 65-69 yaşları arasındaki 1 kadın, 75 yaş üstü 1 kadın bulunuyor.

BİZE ULAŞIN