Yargıdan baz istasyonu için tarihi karar

Yargıtay: Baz istasyonu, sadece psikolojik olarak rahatsızlık verse bile kaldırılma kararı verilebilir

Çarşamba 29.05.2013
ABONE OL
Yargıtay, yaklaşık 3 yıldır devam eden baz istasyonu davasında kararı verdi. Bir vatandaşın evinin bitişiğinde bulunan binaya kurulan baz istasyonunun kaldırılması için açtığı davayı karara bağlayan Yargıtay, yerel mahkemenin aldığı "baz istasyonu kaldırılsın" kararını onadı. Baz istasyonunu yargıya taşıyan Cemil Demirbaş, "Baz istasyonu yüzünden taşınmak zorunda kaldım. Anlaşılmaması için baz istasyonunu baca şeklinde yapmışlar" dedi. Kartal 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği gerekçeli kararda özetle şöyle denildi: "Dava konusu baz istasyonunun davacıya ait binaya yakın olduğu, davacının kızının ibraz ettiği sağlık raporları da nazara alındığında çevre binalarda ve davacının oturduğu binada, yaşayanlar için sağlık bakımından büyük endişeler taşıdığı, bu yerlerde oturanların psikolojik olarak yaşamını olumsuz biçimde etkilemekte ve bununla psikolojik yapılarında tedirginlik ve ümitsizlik yaşatacağı bu haliyle de yaşamdaki sağlık değerleri düşünüldüğünde ve bu yerde oturmanın olumsuz hale geleceği de göz önünde tutulduğunda davacının zarar gördüğü kabul edilmesi gerektiğinden dava konusu baz istasyonunun kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir" denildi. Yargıtay, İstanbul'daki mahkemenin verdiği kararı oy birliğiyle onadı.