FAY başımıza gelenler

İstanbul Kartal'daki bu arazi, 1999'daki deprem felaketi sonrası, DSPMHP- ANAP koalisyon hükümetinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından fay hattı koruma bandına alındı. Yıllar sonra açılan bir davada bu kararın hiçbir jeolojik etüt yapılmadan verildiği ortaya çıktı

FAY başımıza gelenler
İstanbul Kartal'da fay hattı koruma bandında kalan bir arazi itiraz üzerine yeniden imara açıldı. 10 dönüm arazinin üzerinde yer alan bina sahipleri, çevredeki yapılaşmaları ve farklı bir arsadaki mahkeme kararını örnek göstererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ne itirazda bulundu. ��tiraza gerekçe olarak daha önce arazi çevresindeki diğer alanlarda bulunan bina sahiplerinin lehine verilen 2013 tarihli mahkeme kararı gösterildi. 2013'te ki emsal davada bilirkişinun hazırladığı raporda da korkunç bir gerçek ortaya çıktı. 1999 depremi sonrası DSP-MHP-ANAP koalisyonunun oluşturduğu 57'nci hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 'fay hattı koruma bandı' için belirlediği alanların hiçbir jeolojik etüt ve jeoteknik incelemeye tabi tutulmadığı tespitine varıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi itiraz sahiplerini haklı bularak, 2013'teki mahkeme kararın da emsal kabul edip fay hattı koruma bandı düzenlemesini iptal etti.

HAK DAĞITIMINDA EŞİTSİZLİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal'daki bazı bölgeleri daha önceden fay hattı koruma bandı olarak belirlenmiş olmasını dikkate olarak 2005'te hazırladığı imar planı çerçevesinde yapılaşmaya kapatmıştı. Habere konu olan Yakacık Mahallesi 975 ada 3 parsel ve 976 ada 12 parselde kalan arazideki hak sahipleri, etraftaki arazilerde yapılaşma olmasına rağmen kendi yerlerinde yeni bina yapamayınca ilk olarak 2012'de Kartal Belediyesi'ne başvuru yaptı. Başvuruda özel mülkiyetin dokunulmazlığının ihlal edildiği, yapılan uygulamanın haksız, hukuksuz ve gerekçesiz olduğu, yakın çevresindeki bazı parsellerin imara açılarak hakların dağılımında eşitlik ilkesine uyulmadığı ifade edildi. Ancak bu başvurudan sonuç alınamadı. 2013'te aynı bölgede farklı arsa mahkeme kararıyla fay hattı iptal edilerek imara açılınca söz konusu 10 dönümlük arazinin hak sahipleri hukuk mücadelesini başlattı. Mahkeme kararıyla İBB'ye başvurarak imar hakkı talep edildi. İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edilen talep, belediye meclisinde de onaylandı. 2013'te İstanbul İdare Mahkemesi'ne açılan emsal davadaki bilirkişi raporu da jeolojik etüt uygulanmasını gerektiren alanlarda geçmiş dönemlerde herhangi bir etüt çalışması yaplımadığını da ortaya çıkarmış oldu. Mahkeme kararıyla fay hattı koruma bandı iptal edilen arazi, imara açıldı.
BİZE ULAŞIN