Sağlıkta sözleşmeli dönem: doktora 6 yıl tayin yok

Sağlık Bakanlığı, başta Doğu ve Güneydoğu gibi istihdam ihtiyacı olanbölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamaması için sözleşmeli personel alımı yapacak. Yeni düzenleme ile doktorlar ve diğer sağlık personeli 4 yıl tayin talebinde bulunamayacak. 4 yıllık sözleşmesi biten 2 yıl daha aynı yerde kalma şartıyla kadroya alınacak. Böylelikle bir doktor atandığı yerde zorunlu 6 yıl görev yapmış olacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) "Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler" başlığı altında Sağlık Bakanlığına alınacak sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Buna göre, sözleşmeli sağlık personeli istihdamında bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, kura ile ataması öngörülenler dışında sağlık kadroları için sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

MÜLAKATLA DOKTOR ALIMI
Sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilecek. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar ise bakanlıkça belirlenecek. Sözleşmeli sağlık personelinden 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanabilecek.
BİZE ULAŞIN