Besle kargayı oysun gözünü

Rotterdam’da Türklere köpek ve atlarla saldıran Hollanda’ya 1916’da Osmanlı Padişahı 5. Mehmet, büyük sel felaketinin yaralarını sarması için para yardımı yapmış

Besle kargayı oysun gözünü
Osmanlı Padişahı 5. Mehmet Reşat Han'ın 1916'da büyük sel felaketi yaşayan Hollanda'ya, I. Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarına rağmen para yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan ve mağdur Hollanda halkına yardım yapılabilmesinin önünü açan belge, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin insani yardım konusunda da son derece duyarlı olduğunu gösteriyor. Belgede, "Hollandalı sel mağdurlarına masarıf-ı fevkalade fonundan 25 bin kuruş verilmesi konusunun Maliye Nezareti Vekaleti'ne bildirilerek, Hariciye Nezareti'ne malumat verilmesi uygun görüldü" ifadeleri bulunuyor. Öte yandan, yardım karşısında dönemin Hollanda Kraliçesi adına, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sefiri'ne (büyükelçi), Osmanlı hükümetine teşekkür edilmesini öngören bir telgraf iletildiği görülüyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılan telgrafta Hollanda'nın İstanbul Sefiri Van Der Does de Willebois'a hitaben, "Buradaki Türk Elçisi, hükümeti adına, su baskınlarında zarar görenler için 2.387,90 florini banka hesabına yatırmıştır. Elçi Nusret (Sadiullah) Bey'e, kraliçenin hükümeti adına hemen teşekkürlerimi bildirdim. Fakat bunun yanında sizin de ilk fırsatta Bab-ı Ali'ye giderek bu yapılan yardımın çok makbule geçtiğini iletmenizde fayda var" ifadelerine yer veriliyor.

VEFASIZLIĞI SEÇTİLER SAĞLIK
Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, belgenin, Osmanlı Devleti'nin insani yardım konusundaki duyarlılığının göstergesi olduğunu ifade etti. 1916'da büyük bir sel felaketinde 35 Hollandalının boğularak hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Mevcut Hollanda yönetimi vefasızlığı seçmiştir. Yaşanan bu olaylar sadece bir vefasızlık değil, aynı zamanda ülkemizdeki birliğe ve beraberliğe kasteden tüm şer odaklarına kapılarını sonuna kadar açmak suretiyle hainlerle iş birliğine dönüşmüştür" dedi
BİZE ULAŞIN