2017 Jandarma personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler? Başvuru ücreti ne kadar?

2017 yılı için jandarma personel alım başvuru süreci başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı ortaklığında faaliyetini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı bu yıl kaç personel alacağını açıkladı! Peki, 2017 jandarma personel alım başvurusu nasıl yapılacak? Jandarma Genel Komutanlığı kaç kişiyi bünyesine katacak? Cinsiyet dağılımı nasıl? Kaç kadın kaç erkek alınacak? Başvuru şartları neler? Bankaya yatırılması gereken ücret ne kadar? İşte, tüm bu soruların cevapları!

2017 Jandarma personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler? Başvuru ücreti ne kadar?

Kariyerine Jandarma Genel Komutanlığı çatısı altında güvenlik gücü olarak devam etmek isteyen binlerce aday için 2017 yılı Jandarma astsubay alımı başvurusu süreci başladı! Jandarma astsubay alım sürecinde binlerce aday açılan kadroya girmek için ter dökecek! Peki, Jandarma Genel Komutanlığı bu yıl kaç kişiyi bünyesine katacak? Cinsiyet dağılımı nasıl olacak? Kaç erkek ve kaç kadın alınacak? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Adayların başvurabilmesi için aranan koşullar neler? Başvurusu esnasında ödenecek ücret ne kadar? İşte, tüm bu soruların cevabı haberimizde!

2017 YILINDA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılı için alınması planlanan personel sayısı 2650 olarak açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla sivil kaynaktan, lisans veya önlisans düzeyinde 2499 erkek ve 151 kadın alımı yapılacağı bildirildi. Dağılım şöyle; "Jandarma (2333), U/H Teknisyeni (20),İstihkam (20), Muhabere (40), İkmal (20), Bakım (20), Personel (35), Maliye (11)" sınıflarında erkek; "Jandarma (150), Bando (1)" sınıflarında kadın personel.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül 2017'ye kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) , lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş (Bir üst yaştan gün almamış olan 01 Ocak 1985 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) olma şartlarını taşıyan herkes bu başvuruyu gerçekleştirebilecek.
c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
d. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
3) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
f. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
g. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
ğ. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
j. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecek.

2017 YILI JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı'na 31 Mart tarihinde başlayan başvurular, 28 Nisan'a kadar devam edecek. Başvurular, Jandarma Genel Komutanlığı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İnternetten başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 Saat 23:59 da sona erecek. Başvuru tamamladıktan sonra, yazıcıdan sınav başvurusu çıktısının alınması gerekecek.

Temin edilecek kontenjan miktarının en az onkatından az olmamak kaydıyla branş ihtiyaçlarına uygun belirlenecek lisans veya ön lisansprogramlarından başlanarak adaylara "sınav ücretini yatırma duyurusu" yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2017 yılı Sözleşmeli Astsubay Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan sınav ücretini yatırma çağrısı alan adaylar kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) 50 TL olarak yatırılacak.

Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yeraldığı) dekont beyan edilmesi gerekiyor. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

BİZE ULAŞIN