Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları atandı

539 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, bugün Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları atandı

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 539 istihdam hakkı sahibinden; 19'unun mühendis, 15'inin öğretmen, 6'sının tekniker, 35'inin teknisyen unvanlı kadrolara, 18'inin ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara, 148'inin memur unvanlı kadrolara, 288'inin hizmetli unvanlı kadrolara, 10'unun ise işçi kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 342'si erkek, 197'si ise kadın.

SONUÇLAR, DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SİTESİNDE

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 40'ı üniversite, 31'i bakanlık ve bağlı kuruluşu, 7'si kamu iktisadi teşebbüsü, olmak üzere toplam sayısı 78. İlgililer atama teklif sonuçlarına 15 Haziran 2017 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekiyor.

BİZE ULAŞIN