Herkes için erişilebilir Türkiye sözden eyleme

Herkes için erişilebilir Türkiye sözden eyleme
Dünya Engelliler Birliği WDU ve Dünya Engelliler Vakfı DEV olarak dünya standartlarında ortak bildiriler, deklarasyonlar yayınlıyorsunuz bunlar nelerdir?
DEV&WDU olarak;
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelliler için Dünya Eylem Planı kapsamında devletlerin ödevi olarak tanımlanan engelli haklarını uygulama amaçlı ilgili taraflarla birlikte mutabakat deklarasyonlarıyla ilan ediyor ve hep birlikte engellilerin topluma adil ve etkin katılımı için uygulamak amacıyla projelendiriyoruz.
Erişilebilir Şehirler Mutabakat Deklarasyonu
Erişilebilir Turizm Deklarasyonu
Evrensel Tasarım Deklarasyonu
Bütünleştirilmiş Yaygın Eğitim Deklarasyonu
Kapsayıcı Dijital Erişilebilirlik Deklarasyonu gibi..
"Erişilebilir Türkiye" projesi ile birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisindesiniz. Nereden çıktı bu proje, nasıl gelişti, ilerledi ve şuan ne noktada?
Eğitimden istihdama, spordan seyahate, kamusal hizmetlerden tüm ortak yaşam alanlarından fırsat eşitliği temelinde herkesin faydalanması için öncelikli konu ERİŞİLEBİLİRLİK'tir.
Erişilebilirlik; Fiziki Erişilebilirlik, Dijital Erişilebilirlik ve Hizmete Erişilebilirlik gibi üç temel alanı kapsar.
Bendeniz 40 yıldır Tekerlekli Sandalye kullanıyorum ve görev icabı dünyayı birkaç kez dolaştım birkaç ülke dışında hiçbir ülke erişilebilirlik konusunda başarılı değil.
Türkiye de yapılan uygulamalarda ise maalesef çok ciddi standart sorunları mevcut.
Bir toprak parçasını Şehir Plancılar planlıyor, Mimarlar Projelendiriyor ve Belediyeler Onaylıyor.
Erişilebilirlik hususunda bu üç üst sorumlu maalesef Evrensel Tasarımın meşhur 7 temel ilkesini ne planlamada ne projelendirmede nede onaylamada dikkate alıyor.
Sonuç olarak herkesin bir yönüyle şikâyetçi olduğu ama engellilerin azami mağdur edildiği adına şehir denilen ÇİLEHANELER meydana getiriliyor.
Engellileri nitelikli temsil ettiğine inan DEV&WDU erişilebilirlik temel sorununa 4 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda;
Erensel Standartlar Kılavuzunu geliştirdi,
Buna bağlı olarak bir Türk Markası olan UNION Çevre ve Yapı Standardı Sertifikasyon Sitemini kurdu.
Pek çok belediye meclisinde kabul edilen Erişilebilir Şehir Yönetmeliğini Yerel Yönetimler için hazırladı.
Erişilebilir Güzergâh Belirleme ve Uygulama çalışmalarını Türkiye nin 7 bölgesinde başlattık.
Hedefimiz Erişilebilir Rol Model Türkiye'ye Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte tüm ilgili taraflarla iş ve güç birliği tesis ederek ulaşmaktır.
DEV - Dünya Engelliler Vakfı olarak ülkemizi temsilen BM (Birleşmiş Milletler)'e akredite olmuş bir vakıfsınız.
Ve her yıl düzenli olarak etkinlikler yapıyorsunuz bunlar nelerdir?
Bize bahseder misiniz?
Dünya Engelliler Vakfı DEV; engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. BM (Birleşmiş Milletler)'e akredite olmuştur. 2011 yılından itibaren BM Birleşmiş Milletlerde Uygulama Projeleri konu başlıklı 5 yan etkinlik gerçekleştirerek Birleşmiş Milletlerde "Taahhütten Eyleme" prensip kararının alınmasına ciddi katkıda bulunduk.
Dünya Engelliler Birliği WDU'nun kuruluşuna yönelik, Nitelikli Küresel Kuruluş ve Temsil Kriterleri Temalı Yan Etkinlik - 2011
Evrensel Standartlarda Erişilebilirlik temalı Yan Etkinlik – 2012
Bütünleştirilmiş Yaygın Eğitim Uygulama Modeli Temalı Yan Etkinlik -2013 3UNION Çevre ve Yapı Standardı Konulu Yan Etkinlik - 2014
Erişilebilirlik Öncü ve Örnek Uygulamaları konulu Yan Etkinlik – 2015
Ülkemizde gönüllülük esasını yaygınlaştırmak amaçlı herhangi bir çalışma var mı yürüttüğünüz? Bu konuda ülkemizde ne tür çalışmalar yapılmalı ya da yapılabilir? Siz DEV / Dünya Engelliler Vakfı olarak neler planlıyorsunuz?
Gönüllülük, Sosyal sorumluluk gibi iyi niyete dayalı adımlara saygı duyuyoruz.
Ancak sürdürülebilirlik, kalite sorgulama bakımından kurumsal zeminde ve profesyonel şartlarda yapılan projeler ve işlerde yer alınır destek verilirse daha faydalı olunabilinir.
Gönüllük esasına göre geliştirdiğimiz bazı projeler.
DEV Dostluk Kuşağı
DEV Gönüllüler
DEV Geri Dönüşüm Kampanyası gibi..
Üniversiteler ve kuruluşlarla yakın temasta hatta işbirliği içerisindesiniz. Kurumlarda birçok değişikliğe sebep olan projelerdeki etkinizden bahseder misiniz ?
DEV&WDU olarak uluslar arası pek çok üniversiteyle muhtelif konularda anlaşmalarımız mevcut.
Bunu nedenine gelince;
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelliler için Dünya Eylem Planı usul ve esaslarına göre engelliler konusunda taraflar ve görevleri şöyle tanımlanmış.
Ödevli – Devlet
Görevli – Üniversite
Sorumlu – Toplum
Temsil – STK Tamamlayıcı Unsur – Sektörler Engellilere yönelik konumlandırılmış taraflar gelişmiş ülkelerde tam bir uyum içinde iş ve güç birliği tesis ederek kaliteli, kalıcı ve örnek işler gerçekleştiriyorlar.
Engellilere taraf olan unsurların Çalışma Modeli;
STK temsil ettiği kitlenin hak temelli bir ihtiyacını görevli olan Üniversitenin ilgili bölümüyle çalışarak ihtiyacı tanımlar;
Sonra sorumlu olan topluma anlatılarak Toplumsal Bilinç ve destek sağlanır; Sonra Üniversite tarafından tanımlanmış, Toplum tarafından desteklenmiş bir talep olarak ödevli olan devletin önüne uygulanması talebiyle konu götürülür.
Maalesef engellilere taraf olarak tanımlanan unsurların birbirleriyle uyumu, dayanışması birkaç ülke dışında rastlanır bir durum değildir.

ÇÖZÜM PROJELERİMİZ

UNION Çevre ve Yapı Standardı Sertifikası nedir? Bu sertifikalandırma ile daha yaşanabilir ortamlar ileride görebilecek miyiz? Sohbetimiz girişinde de kısaca bahsettiğimiz UNION Çevre ve Yapı Standardı Sertifikası Uygulamacılarla / Kullanıcılar arasındaki beklentiyi dengeleyen, mesafeyi ortadan kaldıran bir uygulamadır. Biz engelliler olarak diyoruz ki "BİZ OLMADAN BİZİM İÇİN ASLA" Siz şimdi bir lokantaya gidiyorsunuz ilgili size uzaktan şöyle bir bakıyor size ne bir menü getiriyor veya ne istersiniz diye soruyor. Siz onun sizin adınıza sizin için ne getirirse kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Şunu anlatmak istiyorum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, İlgili Genel Müdürlük, Yerel Yönetimler ve Üniversiteler başta olmak üzere BİZ ENGELLİLERE ve ENGELLİLERİ NİTELİKLİ TEMSİL EDEN STK'lara yapacağınız ve yapmak istediğiniz şeyleri bir SORUN sorunki işleriniz ihtiyacı karşılasın, memnun etsin, örnek ve öncü olsun… UNION Çevre ve Yapı Standardı Sertifikası Dünya Engelliler Vakfı DEV adına tescilli bir TÜRK Markasıdır. UNION Çevre ve Yapı Standardı Sertifikası 85 ülkeden 400 kuruluşun akredite olduğu bir markadır. UNION Çevre ve Yapı Standardı Sertifikası uluslar arası bir hizmet olarak DEV tarafından yetkilendirilen GlobalGroup tarafından verilmektedir. UNION Çevre ve Yapı Standardı Sertifikasının hedefi mevcut yapıları engellilere uygun hale getirirken yeni yapılanmaları proje aşamasında evrensel standartlara göre hazırlayıp geleceğin erişilebilir / yaşanabilir dünyasına katkı sunmaktır… Bu çerçevede yakın bir tarihte AND Grupla yaptığımız kurumsal işbirliğini çoğalmak ve çeşitlemeyi hedefliyoruz.
Dünya Engelliler Vakfı DEV ve Dünya Engelliler Birliği WDU 2017-2018 hedefleri, bekleyen projeleri ve devam edenler nelerdir? Öğrenebilir miyiz? Bildiğiniz gibi Erişilebilir Türkiye "Erişilebilir Şehirler ve Turizm Merkezleri" programımıza 27 Eylül 2017 tarihinde "Dünya Turizm G��nünde" Ordu İlimizden başlattık. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı Belediyesi, Ordu-Giresin Hava Limanı, Ordu Üniversitesi ile Dünya Engelliler Vakfı DEV ve Dünya Engelliler Birliği WDU olarak Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Ordu Mutabakat Deklarasyonunu imzaladık. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Çaybaşı Belediyesi DEV&WDU tarafından hazırlanan Erişilebilir Şehir Yönetmeliği Belediye Meclislerinde onaylandı. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 33. Maddesi uyarınca Uygulamaların İzlenmesi hususunda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından WDU'u yetkilendirilmiştir. DEV&WDU ve ilgili Belediye tarafından Erişilebilir Güzergah belirlenerek UNION Çevre ve Yapı Standardına göre BTS tarafından düzenleme yapılacaktır. Erişilebilir Güzergâh üzerinden erişilebilirlik algısı oluşturularak makul bir süreçte şehrin tamamı erişilebilir hale getirilecektir. UNION Çevre ve Yapı Standardına göre Erişilebilir hale getirilen şehirlerimiz, yıllık 13.6 Milyar $ gibi çok büyük endüstriyel değere ulaşan erişilebilir turizme ev sahipliği yapacaktır. Ordu İlimiz gibi benzer uygulamaları Antalya, Mersin, Edirne, Trakya, Bursa, Yalova, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Ardahan, İzmir, Sakarya gibi illerimize yaygınlaştırıyoruz. Bütüncül ve sürdürülebilir bir vizyonla birbirini tamamlayan uygulama projelerimiz; DEV & WDU Kurucu Başkanı ve bir engelli olarak ilginize teşekkür ederim. 03.12.2017 / İstanbul

ENGELLİLERE YÖNELİK HABERLERE AZAMİ DİKKAT EDİLMELİ

Türkiye'de engelli dostlarımız için yapılan çalışmalar artık daha çok duyurulabilir halde, siz bunu Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütü 2011 raporuna göre maalesef dünya nüfusunun % 15'i engelli yani 1 Milyar'ı aşkın insan engelli. Bir yakını ile birlikte 2 Milyar'ı ilgilendiren her konu haber değeri taşımakta. Engellilere yönelik haberin konusu, kalitesi, fayda oranı, takdim şekli ve takdim edenin uzmanlık ve ciddiyet gibi değerlere/kriterlere azami dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum.
Gençler ve engelli aileleri sizlerin projelerinden nasıl haberdar oluyorlar? DEV&WDU olarak kuruluş, yapılanma, kurumsallaşma, tanıtım ve uygulama süreçlerini planlı olarak yaşadık. DEV&WDU kurumsal altyapısından yazılı görsel basından ve sosyal medya üzerinden tüm süreçlerimizi toplumumuzla ve tüm dünya ile paylaşıyoruz.
BİZE ULAŞIN