Metin Şentürk: Sorun değil çözüm konuşmalıyız

Dünya Engelliler Vakfı DEV, engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur

Metin Şentürk: Sorun değil çözüm konuşmalıyız
Engelli kardeşlerim ve tüm engelli dostlar, Ülkemizde ve Dünyada, engellilere yönelik tüm gelişmelere, emeği geçenlere şahsm ve başkanlğn yaptğm Dünya Engelliler Vakf DEV ve Dünya Engelliler Birliği WDU olarak, teşekkür ederek söze başlamak istiyorum… Dünya Engelliler Vakf DEV, engelliler adna ve yararna kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. Toplumumuzun yakinen tan dğ isimler, Vakfmza adlar n, gönüllerini ve emeklerini koydular ve 2010 ylnda DEV doğdu. DEV' in kuruluş amaçlar ndan biri Dünya Engelliler Birliği WDU' yu kurmakt. İki yllk yoğun bir çalşmay hayat biçimimiz olan engellilik tecrübemizle birleştirip Uluslararas kapsayc çat kuruluş olan WDU' yu 85 ülkeden 400 kuruluşla birlikte Bakanlar Kurulu Karar ve Cumhurbaşkanmzn onay ile 2012 ylnda kurduk.

2010 YILINDA DEV DOĞDU
DEV ve WDU' nun kuruluş, kurumsal yap- lanma, tantm süreçlerinden sonra Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesinin esaslar n projelendirip ilgili sektörel tarafla işbirliği tesis edip engelliler yararna ürüne, hizmete ve sisteme dönüştürüyoruz. Değerli Dostlar Engellilik herkesi kapsayan bir realite engelliler ise bu realiteyi yaşam tarz olarak sürdüren insanlardr. ENGELLİLİK; sebep, sonuç ve kapsayclğ yönünden, ENGELLİLER; hak temelli ihtiyaçlar nn çokluğu ve çeşitliliği bakmndan bir kurumun veya kuruluşun tek başna altndan kalkacağ konular değildir. DEV&WDU olarak başta ilgili bakanlğmz olmak üzere engellilere taraf olan tüm kurum, kuruluş, sektör, özel ve tüzel kişiliklerle kurumsal zeminde ve profesyonel normlarda iş ve güç birliğine hazr ve açk olduğumuzu beyan ederek ACİL İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİNE DAVET EDİYORUM.
Bilinmesini isterim ki ortak amac ENGELLİ İNSAN olan tüm taraflarn birbirlerini dinlemesi, anlamas ve planl dayanşma içinde olmas her şeyden insani, ahlaki, vicdani, yasal ve gerçeğe en uygun yöntemdir. Birleşmiş Milletlere akredite olmuş DEV& WDU olarak; Herkes için Erişilebilir Türkiye Erişilebilir Şehirler ve Turizm Merkezi; Uygulama programmza ilgili tüm kurum, kuruluş, sektör, özel ve tüzel taraflar tam bir samimiyetle dahil olmaya katk vermeye tekrar davet ediyorum. Dünya Engelliler Vakf DEV ve Dünya Engelliler Birliği WDU olarak, Adalet, Sevgi, Kardeşlik, İyilik, doğrultusunda, ERİŞİLEBİLİR BİR Dünyaya doğru hep birlikte YÜRÜYORUZ.…
Sayglarmla Metin ŞENTÜRK Dünya Engelliler Vakf Başkanı
BİZE ULAŞIN