KADEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

KADEM,"Başta ülkemiz kadınları olmak üzere bütün kadınların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, din, cinsiyet gibi kavramlar çerçevesinde karşı karşıya kaldığı sorunlara çok yönlü bir bakış açısıyla çözüm üretilmelidir." açıklamasını yaptı.

KADEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Başta ülkemiz kadınları olmak üzere bütün kadınların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, din, cinsiyet gibi kavramlar çerçevesinde karşı karşıya kaldığı sorunlara çok yönlü bir bakış açısıyla çözüm üretilmelidir. Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse, o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerini gerçekleştirmesi de mümkün değildir. Bu nedenle kadının kimlik, kişilik ve özgürlük mücadelesinin desteklenmesi hepimizin ortak görevidir." denildi.

Mesajda, küreselleşen dünyada kadının her alanda söz sahibi olabilmesinin ancak insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan kadın haklarının uygulanabilir politikalar geliştirilmesiyle mümkün olacağı, 8 Mart 2013'te Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da kurularak Türkiye'nin 30 farklı ilinde temsilcilik faaliyetleri yürüten KADEM'in, bu bilinç doğrultusunda çıktığı yolda projelerine devam ettiği aktarıldı.

"KADININ KİMLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEK ORTAK GÖREVİMİZ"

Kadının toplumsal, siyasal ve kamusal hayata katılımının toplumsal cinsiyet adaleti perspektifinde değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salt bir eşitlik algısının kadınları dezavantajlı pozisyona soktuğu, kadının insan hakları gelişimini engellediği ve zaman zaman kadının hayatını daha da zorlaştırdığı aşikardır. Kadının var olan statüsünü güçlendirmek, kadının insan haklarını sağlamlaştırmak adına atılan adımlara destek olunmalıdır. Bunun için de başta ülkemiz kadınları olmak üzere bütün kadınların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, din, cinsiyet gibi kavramlar çerçevesinde karşı karşıya kaldığı sorunlara çok yönlü bir bakış açısıyla çözüm üretilmelidir. Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse, o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerini gerçekleştirmesi de mümkün değildir. Bu nedenle kadının kimlik, kişilik ve özgürlük mücadelesinin desteklenmesi hepimizin ortak görevidir.

"ÇOCUK İSTİSMARI TOPLUMLARI ÇÖKÜŞE GÖTÜREN BİR ALÇAKLIKTIR"

Günümüzde kadınların ve özellikle çocukların maruz kaldığı tecavüz ve istismar vakaları bu meselenin eğitim düzeyi ve maddi gelir ile ilişkili olmadığına işaret etmektedir. Çocuk istismarı toplumları çöküşe götüren bir alçaklıktır. Bu tür olaylara göz yumulmaması, bu konudaki boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışmalar yapılmalıdır. Olaylardaki artış göz önünde bulundurulduğunda, her türlü şiddet olaylarına ve cinsel istismar vakalarına karşı 'iyi hal' indirimlerinin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin devlet tarafından oluşturulan komisyonun, uygulanan cezaların gözden geçirilerek caydırıcılığın güçlendirilmesi ve mevzuat değişikliği önerilerinin neticelendirilmesine karar vermesi bu hususta atılan önemli adımlar arasında bulunmaktadır."

 "CİNSEL İSTİSMARIN YASALARLA CAYDIRICI BİR BOYUT KAZANMASI GEREKİR"

Devletin istismar olaylarıyla ilgili attığı olumlu adımların yanında sivil toplum örgütlerinin de bu konuyla ilgili ivedilikle politikalar geliştirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, her türlü suça, ahlaksızlığa, saldırıya karşı çocukları korumanın herkesin vazifesi olduğu dile getirildi.

İstismara karşı farkındalık ve duyarlılığın toplumun bütün kesimleriyle birlikte sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cinsel istismarın yasalarla caydırıcı bir boyut kazanmasının yanında olay gerçekleşmeden önleyici tedbirlerin alınması ve topluma cinsel istismara yönelik neler yapılması gerektiği anlatılmalıdır. TCK 103. Maddenin 2. Fıkrasında düzenlenen hapis cezasının alt sınırı, 12 yaşından küçük mağdurlar için arttırılmalı, yine ilgili maddede tanımlanan çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyen failin cezasının infaz edilen kısmı en az dörtte üç oranına çıkartılmalıdır. Aynı madde kapsamında hüküm giyen ve cezanın infazı tamamlanan faillerin, tahliyeden itibaren en az 10 yıl süreyle denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde takibi sağlanmalıdır.

"SAVAŞ, SOYKIRIM, GÖÇ GİBİ OLAYLARDA EN ÇOK KADINLAR ETKİLENİYOR"

Dünyada devam eden savaş, soykırım, göç gibi olaylarda en çok etkilenenlerin kadınlar olduğu kaydedilen açıklamada, vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli kadınlara, tecavüze uğrayan ya da öldürülen Myanmarlı kadınlara, çocuklarını, kocalarını kaybeden Kudüs'teki kadınlara uygulanan insanlık dışı muamelenin son bulması çağrısında bulunuldu.

BİZE ULAŞIN