Kunut Duası 1 okunuşu ve Türkçe anlamı

Vitir namazının 3.rekatında okunan Kunut Duaları Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçüncü rekâtta inmiştir. Hz Peygamber bu duaların indiği sırada ellerinin kaldırarak tekbir ettiği rivayet edilmektedir. Kunût; kelime olarak itaat, huşu, dua ve kıyam manalarına gelmektedİr. Vitr namazında okunan kunut duaları farz değil, vaciptir.İşte Kunut Duası 1 meali ve Türkçe okunuşu

Kunut Duası 1 okunuşu ve Türkçe anlamı

KUNUT DUASI 1 OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI İNNA NESTEİNÜKE

ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

ANLAMI

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

BİZE ULAŞIN