Liseliler, Genç Türkiye Kongresi’nde buluşuyor

Gençlerin, toplum ve gençliğin sorunlarını doğrudan ele alacağı, Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü’nün Türkiye genelinde düzenlediği “GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ” başlıklı program, lise seviyesindeki okullardan gelecek gençlerin katılımıyla ve çalıştay usulüyle gerçekleşecek.

Liseliler, Genç Türkiye Kongresi’nde buluşuyor

Gençlerin, toplum ve gençliğin sorunlarını doğrudan ele alacağı ve müzakere ederek kendi fikirleriyle bu sorunların çözümüne katkı sunacağı bir platform sunmayı amaçlayan bu çalıştayın sonuçlandırdığı bildiriler Genel Merkez'de toplanarak birleştirilip basılı birer belge haline getirilecek.Komisyonlara ayrılacak olan öğrenciler, belirlenmiş temalar üzerinden tartışmalara dâhil olmak suretiyle, tartışma konularına dair fikir sahibi oldukları gibi müzakere kültürünü ve usüllerini de bizzat uygulayarak öğrenmiş olacaklar. Böylece saygı duymayı, dinlemeyi, farklı görüşlere itibar etmeyi ve kendini ifade etmeyi tecrübe etmiş olacaklar.

2015'DEN BU YANA YAPILIYOR

GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ? TARTİŞMA KONULARI

1 – BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

 • Teknoloji geliştikçe hayatımız mı kolaylaşıyor, bağımlılıklarımız mı artıyor?
 • Madde bağımlılığının gençler arasında yayılabilmesinin sebepleri neler olabilir? Bu maddeler cazibesini nereden alıyor?
 • Bilgisayar oyunlarına aşırı ilgi, dünyaya ve çevreye karşı bir meraksızlık ve isteksizliğin bir sonucu mudur, yoksa gündelik hayatın sorunlarından kaçış için bir sığınak mıdır?


2 – ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİ (MİMARİ, ÇEVRE TEMİZLİĞİ, KENT DÜZENİ, ÇEVRE HASSASİYETİ VE DİK

 • Değerler dünyamız açısından çevre sorunlarına nasıl bakmalıyız? Çevreci bir kalkınma mümkün müdür? Şehirlerimize nasıl kimlik kazandırabiliriz?

3 – GÜNDELİK HAYATTA DOĞRULUK (GÜNDELİK HAYAT, TİCARET HAYATINDA DOĞRULUK, REKLAMLAR

 • Gündelik hayatımızda doğruluğun/doğru sözlü olmanın önündeki engeller nelerdir?
 • Televizyon ve internet reklamlarında doğruluk prensibine aykırı örnekler nelerdir? Bu konuda nasıl bir karşı tavır geliştirilebilir?
 • Doğruluk erdeminin yaşatılabilmesi için toplumun ahlak algısı ne şekilde değişmelidir?


4 – TOPLUMSAL ROLLERİMİZ (AİLE İÇİ ROLLERİMİZ, KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ)KATİ)

 • Ailede çalışma zorunluluğu olan birey hangisidir? Neden?
 • Kadınların iş piyasasındaki varlığı ve çalışmasının olası etkileri nelerdir?
 • Ailede anne ve babanın ikisinin de çalışması çocuklar üzerinde ne gibi sonuçlar doğurur? Toplum ve aile yapısı nasıl etkilenir?

5 – ÖZGÜRLÜK MÜ, ADALET Mİ?

 • Toplumsal hayatta özgürlük mü, yoksa adalet mi esas alınmalıdır?
 • Özgürlük özü itibariyle sınırlandırılabilir bir olgu mudur? Nasıl?
 • Adalet hangi zemin üzerinde/hangi değerler üzerinde şekillenmelidir? Hukuk ve ahlak ayrımı toplumda hangi sorunları doğurmaktadır.

6 – POPÜLER KÜLTÜR (TV DİZİLERİ, MÜZİK, FAST FOOD, SOSYAL MEDYA)

 • Popüler kültür öğelerinin gençler arasında yerleşmesi nasıl gerçekleşmektedir? Bu öğeler gençler arasında ne kadar sorgulanıyor?
 • İnisiyatif almak, özgün olmak ve özgün meselelerle ilgilenmek gençlerin hayatında nasıl yer bulabilir? Hâkim kültürden kopuş ne ile mümkündür? Toplumun maruz kaldığı kültürel dönüşümün sebepleri neler olabilir?

7 – BİLGİ KAYNAKLARIMIZIN SORGULANMASI

 • İnternet güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir mi?
 • İnternet çağında kitap ve makalelerle ilişkimizi nasıl düzenlemeliyiz?
 • Haber ve bilgi edinmede ilkelerimiz neler olabilir?


8-YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ

 • Yeni bir anayasa Türkiye için gerekli mi? Yeni anayasa da olması gerekenler. Yeni anayasa ve gençlik.
 • Yeni anayasa ve yönetim sistemi. Başkanlık sistemi ve Türkiye.

BİZE ULAŞIN