Tin suresi okunuşu ve anlamı

"Tin"; Arapça'da incir ağacı demektir ki sure, incire ve zeytine yemin edilerek başladığı için bu ismi almıştır. Tin Suresi, Bürûc sûresinden sonra Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir. Bu sûre, adını ilk ayetinden almıştır. Allah Teala bu sûrede insan nev'ini bütün yaratıkların en şereflisi kıldığını ve insanın Kendi huzurunda dünya hayatında yaptıklarından hesap vereceğini bildirmektedir.

Tin suresi okunuşu ve anlamı

OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vettiyni vezzeytuni
2- Ve turi siyniyne
3- Ve hazelbeledil'emiyni
4- Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin
5- Sümme redednahü esfele safiliyne
6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
7- Fema yukezzibuke ba'du biddiin
8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Andolsun o incire, o zeytine,
2- Sinin (Sina) dağına
3- ve bu güvenli beldeye ki,
4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.
6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.
7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?
8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

BİZE ULAŞIN