Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe meali

Fatiha,fethetmek yani açmak kökünden gelen bir kelimedir ve Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi ve 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi, manası itibariyle en büyük dua ve münâcâttır. Namazların her rekatında okunan Fatiha suresi için Peygamberimiz,"Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. İşte Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı...

Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe meali

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

ANLAMI

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

BİZE ULAŞIN